Maurik

logoBOOschoolBOO250

De Boogerd in Maurik biedt een fijne plek waar kinderen met vertrouwen achtergelaten kunnen worden, de kinderen kennis wordt bijgebracht en aandacht is voor sociale vorming en creativiteit. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vinden we erg belangrijk. We starten in de onderbouw met een planbord, vanaf groep 3 met dag- en weektaken en eindigen in groep 8 met plannen in een agenda.

Meer weten over deze school, klik dan HIER !

Homoetsestraat 38b
4021 HH MAURIK
Tel.: 0344 691304

Kaart van de school

WelLocMEE2011Schoolleider:
Patricia van de Broek
info@obsdeboogerd.nl