Samen groeien

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen ouder dan 13 jaar. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders, leerlingen kiezen de leerlingen.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: gmr@basisburen.nl


Cluster 1 – Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Zoelen

Debby Hol – Hoge Hof
leerkracht Kapel-Avezaath
voorzitter commissie middelen

Mariel van Druten – Blinker (wordt tijdelijk vervangen door Eva de Kam)
leerkracht Kerk-Avezaat
commissie onderwijs

Maaike Glimmerveen – Aldenhaag
ouder Zoelen
commissie onderwijs


Cluster 2 – Ingen, Lienden en Ommeren

Marjan Jongejan – Regenboog
leerkracht Ingen
voorzitter commissie onderwijs

Ton Koole – Meent
ouder Ommeren
commissie personeel

Marga van Voorthuizen – Sterappel
ouder Lienden


Cluster 3 – Beusichem, Buren en Maurik

Bart Seggers – PWA
leerkracht Beusichem
commissie algemeen; indien nodig middelen

Ilse Ooms – Boogerd
leerkracht Maurik
voorzitter commissie personeel

Ivo de Gier – Beatrix
ouder Buren
voorzitter GMR


Cluster 4 – Rijswijk, Zoelmond en Eck en Wiel

Ronald van Bemmel – Wiekslag
ouder Rijswijk
commissie middelen

Jolette van der Netten van Stigt – Klepper
ouder Zoelmond
voorzitter commissie algemeen


Ondersteuning

Thea van Tuil – Beatrix
leerkracht Buren
secretaris GMR

Linda van Doorn – Bloesem
ouder Eck en Wiel
commissie personeel

Marian van der Slikke – Klepper
leerkracht Zoelmond
commissie onderwijs

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Bij ons gaat het onderwijs gewoon door

‘We hebben ons in de nog steeds voortdurende corona-crisis niet uit het veld laten slaan. We zijn gewoon doorgegaan met onderwijsontwikkeling.’
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl