Samen groeien

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen ouder dan 13 jaar. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders, leerlingen kiezen de leerlingen.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: gmr@basisburen.nl


Cluster 1 – Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Zoelen

Rob Davelaar
Ouder Kerk-Avezaath
Commissie middelen

Debby Hol
Leerkracht Kapel-Avezaath
Commissie middelen

Eva de Kam 
Leerkracht Zoelen
Commissie onderwijs


Cluster 2 – Ingen, Lienden en Ommeren

Marjan Jongejan
Leerkracht Ingen
Commissie personeel

Ton Koole
Ouder Ommeren
Commissie algemeen

Vacature
Ouder Lienden


Cluster 3 – Beusichem, Buren en Maurik

Bart Seggers
Leerkracht Beusichem
Commissie middelen

Thea van Tuil
Leerkracht Buren
Secretaris

Vacature
Ouder Maurik


Cluster 4 – Rijswijk, Zoelmond en Eck en Wiel

Ronald van Bemmel
Ouder Rijswijk
Commissie middelen

Jolette van der Netten van Stigt
Ouder Zoelmond
Voorzitter GMR

Justin Huisman
Leerkracht Eck en Wiel
Commissie onderwijs

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Start van een 'normaal' schooljaar

Bij de afsluiting van het vorige schooljaar hebben de directieleden en medewerkers van kantoor allemaal een BasisBuren tas gekregen. Bij velen is deze tas mee op reis geweest. Waar de tassen allemaal zijn geweest, is te zien op het kaartje.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl