Samen groeien

BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel Avezaath (gemeente Tiel). Onze scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte voor diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht.

We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van kinderen, in samenwerking met ouders.

We willen onze leerlingen:
een veilige, uitdagende leeromgeving bieden
voorbereiden op de toekomst
een brede kijk op de wereld meegeven

We doen dit zo goed mogelijk, door samen te werken als krachtige mensen in één solide organisatie.

Visie op leren en onderwijs

Hoe leer je het beste? Onderzoek laat zien dat mensen beter leren als ze actief betrokken zijn, en leren door te doen, in plaats van alleen maar horen of zien. Dit gaat het beste als we samenwerken, in plaats van ieder voor zich of alleen maar klassikaal bezig zijn. Samenwerken maakt ons actiever betrokken bij de lesstof en motiveert ons. Als we met anderen over een onderwerp of opdracht praten, leren we van elkaar. Ook helpt het ons denkproces als we worden uitgedaagd om onze eigen gedachten te verwoorden.

De meeste kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen te leren, maar de omgeving en de opdracht kunnen dit stimuleren of juist ontmoedigen. Het motiveert leerlingen als die omgeving en de opdracht uitdagend zijn, de nieuwsgierigheid prikkelen, en als ze zelf iets kunnen onderzoeken. Ook moet er ruimte zijn om fouten te maken, daar leren we immers van. Maar het is wel belangrijk dat er structuur en duidelijkheid heerst.

We blijken beter te leren als we zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leerproces en daar de regie over hebben. Als leerlingen zelf keuzevrijheid krijgen en hun eigen invulling kunnen geven aan hoe ze een opdracht uitvoeren, zijn ze meer gemotiveerd dan wanneer ze iets alleen maar leren omdat het nou eenmaal in het boek staat of omdat het moet van de leerkracht.

Wat is goed onderwijs?
Goed onderwijs houdt in dat er veel geleerd wordt, en datgene wat geleerd wordt betekenisvol en zinvol is, en dus aansluit bij de praktijk en de omgeving.

Goed onderwijs is op maat, en is afgestemd op de individuele behoeften en leerstijl van een kind. Daardoor kan ieder kind het beste uit zichzelf halen. Continuïteit en stabiliteit zijn hiervoor een voorwaarde.

Goede communicatie van dit onderwijs is ook van belang. Ouders, leerkrachten en andere experts rond het kind, zoals begeleiders van de opvang en de sportvereniging, staan allemaal naast het kind en werken aan dezelfde doelen. Betrokkenheid op elkaars rol is daarom belangrijk. Vertellen wat we op school doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen is van groot belang om samen met ouders op te trekken in de begeleiding van het kind. Dit doen we in persoonlijk contact, via de website en overige media.

Daarbij tonen we ook belangstelling voor de thuissituatie van het kind, hoe ze opgroeien, wat ze bezighoudt. Doelen vanuit school en ouders rond leren, ontwikkelen en groeien worden zo op elkaar afgestemd.

Ontwikkeling en groei
Ieder mens kan groeien en zich ontwikkelen, en hoort daar volop kansen voor te krijgen.

We kunnen elkaar hierbij helpen door elkaar op een positieve manier te inspireren en uit te dagen, en door nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding te stimuleren. We geloven dat samenwerken daarbij heel belangrijk is, maar tegelijk staat zelfstandigheid bij ons hoog in het vaandel.

We streven naar excellentie en geloven dat iedereen op zijn eigen niveau kan excelleren. De basisvakken zijn het fundament van verdere ontwikkeling en moeten op orde zijn. Dat betekent niet dat we alleen maar bezig zijn met scoren en prestatie, maar wel dat we proberen om goed te zijn in wat we doen, en er continu aan werken om daar steeds beter in te worden. We leggen de lat hoog, hebben hoge verwachtingen van ons werk en dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor. Als school zijn we samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Diversiteit
Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag er zijn, iedereen is welkom.

We leven in een diverse maatschappij, met veel verschillende culturen en groepen mensen, met ieder hun eigen achtergrond en opvattingen. Als openbare scholen bieden we daar ruimte aan en werken we er hard aan om op een goede manier met elkaar om te gaan. Er is ruimte voor een eigen identiteit, zowel bij onze kinderen en medewerkers als bij onze scholen. Mensen hebben verschillende talenten.

Die proberen we te (h)erkennen en stimuleren. We bieden mensen werk en leerstof die daar zo goed mogelijk bij aansluit, zodat mensen op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

Samen
We werken en leren beter als we dit samen doen. Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich. In de maatschappij leven en werken we samen met veel verschillende mensen. Daar moeten we op school dus ook in oefenen. We sluiten daarbij niemand buiten. Als we leuke dingen doen of iets te vieren hebben, betrekken we iedereen daarbij. Maar ook als we een probleem hebben, proberen we dit samen op te lossen.

Binnen BasisBuren werken we samen: in de klas, tussen klassen, binnen de school, tussen scholen en met ouders en andere organisaties.

Laatste nieuws

Bekijk hier de laatste nieuwtjes

GA NAAR HET NIEUWSOVERZICHT