Samen groeien

RvT (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht is een zelfstandige orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de raad van toezicht hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

Taken RvT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht bestaat tenminste uit:

 • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
 • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur. De benoeming vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Onderwijs & digitalisering: Jolette van der Netten van Stigt, Daniël Krouwel
 • Financiën & huisvesting: Wietske Timmermans, Nine Bootsma
 • Beleid & remuneratie: Wietske Timmermans, Ivo de Gier

Profiel Raad van Toezicht


Graag stellen wij de leden van de Raad van Toezicht aan jullie voor:

Ivo de Gier (voorzitter)

‘Afstand houden moet ons streven zijn’

Ik draai al even mee bij BasisBuren. Eerst in de MR van De Kastanjepoort, waar mijn drie kinderen destijds zaten, daarna in de GMR o.a. namens Onderwijs en daarna als voorzitter. En sinds begin 2019 benoemd namens de RvT van BasisBuren. Ik heb daardoor een redelijk beeld van alle scholen in BasisBuren, ken inmiddels ook al aardig wat schoolleiders, leerkrachten en ouders.

Ik ben werkzaam bij Rabobank Group, als Global Service Owner stuur ik daar een aantal teams aan rond datadiensten, en heb daarbij veel ervaring in het nieuwe ‘Agile’ werken op grote schaal in complexe organisaties. In de RvT richt ik me daarom vooral op beleid en organisatie.

Wat ik belangrijk vind is organisatie van kennis en kunde rondom het kind, in een financieel gezonde organisatie waar bevoegdheden en daarmee keuzevrijheid laag in de organisatie kan zitten, met ruimte voor ontplooiing en groei voor alle leerkrachten.

https://www.linkedin.com/in/ivodegier


Wietske Timmermans

‘Goed bestuur en toezicht zijn essentieel voor de versterking van het onderwijs’

Ik heb twee kinderen op de PWA in Beusichem. Daardoor hoorde ik dat er bij BasisBuren een vacature in de RvT was; ik was onmiddellijk enthousiast. Aangezien ik graag maatschappelijk betrokken ben, en dan ook nog in mijn eigen omgeving, heb ik gesolliciteerd. Daarbij denk ik ook mijn eigen ervaring en expertise te kunnen inzetten.

In het bedrijfsleven heb ik gezien hoe zich nieuwe ontwikkelingen op het terrein van bestuur en toezicht hebben voorgedaan die ik in de RvT van BasisBuren kan benutten.’

Ik vind onderwijs de sleutel tot de ontwikkeling van een kind. Als toezichthouder wil ik graag een rol spelen bij het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs.

In het dagelijks leven ben ik bestuurssecretaris van de Raad van Commissarissen (RvC) van PGGM, een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie in Zeist.
Aan de Tilburg University heb ik algemene economie gestudeerd, daarna ben redacteur van ESB (economische berichten) geweest. Ik werkte bijna zestien jaar bij de Rabobank, in verschillende functies. Na twee jaar bestuurssecretaris van DELA te zijn geweest stapte ik in 2020 over naar PGGM, daarnaast ben ik in 2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht van BasisBuren.


Daniël Krouwel

‘Het gaat op school om de bewustwording van het kind’

Onderwijs is een groot goed. Een belangrijk aspect daarvan is de emotionele ontwikkeling en daarnaast de uitbouw van digitale intelligentie: weten wie je bent en hoe je reageert in een steeds digitaler wordende samenleving. Deze omgeving en context vraagt veel van de maatschappij en kinderen in het bijzonder.

Op een goede school is er veel aandacht voor het kind en de bewustwording van het kind. Daarbij maak ik de aantekening dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Leerkrachten moeten daar wel de tijd voor hebben, dan wel krijgen.

Voor ieder kind passend onderwijs vraagt om een professionele organisatie. Leerkrachten die weten hoe aan te sluiten op ieder kind. Blijven verkennen en verbeteren vraagt om een alertheid die alleen en vooral in samenwerking bereikt kan worden. Dat is waar ik aan wil bijdragen. Een alert bestuur dat weet wat er speelt in de scholen en die samen met de directeur-bestuurder zoekt naar verbeteringen. Hierbij is mijn motto “iedere dag een stapje beter”.

Voor het bereiken van deze stapjes zet ik mij in. Hiervoor neem ik mijn bestuurlijke ervaring van de afgelopen 10 jaar mee, mijn analytisch vermogen, interesse in mensen, als ook mijn ervaring in het ontwikkelen van Raden van Bestuur, organisaties en teams.

Door onze drie kinderen, die op de PWA zitten, raakte ik ook geboeid door het onderwijs. Ik wil graag maatschappelijk betrokken zijn; zowel in de plaatselijke kerkelijke gemeente in Beusichem als ook nu in het onderwijs bij BasisBuren geef ik hier invulling aan.

Loopbaan

Na de deeltijdopleiding HBO Civiele Techniek, heb ik de (parttime) studie Bedrijfskunde aan de Business Universiteit Nyenrode, aangevuld met een deeltijdstudie begeleidingskunde. In het dagelijks leven ben ik ondernemer, trainer en adviseur van met name infra- en bouwbedrijven. In 2007 startte ik mijn eigen bedrijf, KMOB: ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie in de Bouw en Infra en familiebedrijven in het bijzonder. Daarbij staat de mens in de organisatie centraal. Met het opleidingsprogramma Xcelleren geef ik hier nadrukkelijk invulling aan.

In 2021 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van BasisBuren.

https://www.linkedin.com/in/daniël-krouwel/

Ik wil graag maatschappelijk betrokken zijn; heb in het recente verleden ook veel kerkenwerk gedaan. Door mijn kinderen, die op de PWA zitten, raakte ik ook geboeid door het onderwijs.

In het dagelijks leven ben ik ondernemer en adviseur van infrabedrijven. Na de deeltijdopleiding HBO Civiele Techniek, heb ik de (parttime) studie Bedrijfskunde aan de Business Universiteit Nyenrode, aangevuld met een studie begeleidingskunde gevolgd.
In 2007 startte ik mijn eigen bedrijf, KMOB: ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie in de techniek, infra en familiebedrijven in het bijzonder. Daarbij staat de mens in de organisatie centraal. Naast mijn eigen bedrijf ben ik in 2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht van BasisBuren.

https://jm.linkedin.com/company/kmob-advies


Jolette van der Netten van Stigt

“Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een kind”

Al vele jaren ben ik betrokken bij Stichting BasisBuren. Dat begon met het MR-lidmaatschap van De Klepper in Zoelmond toen onze kinderen voor het eerst naar school gingen. En later mede als lid en voorzitter van de GMR.
Goed onderwijs vormt een fundament voor een mensenleven. Een fijne school en een goede leerkracht kunnen voor een kind echt een verschil maken.

Het onderwijs is altijd in beweging, mede door politieke keuzes die worden gemaakt. Daardoor is het nooit saai, maar is ook oplettendheid geboden. De Raad van Toezicht vervult hierin een rol.

Mijn professionele ervaring ligt op het juridische vlak. Als toegevoegd notaris ben ik onder meer betrokken bij scholenfusies en het inrichten van statuten van scholenstichtingen- en verenigingen. Het naleven van de bepalingen uit de onderwijswetgeving is daarbij van belang. Met deze kennis, maar ook door mijn ervaring als ouder, verwacht ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het toezicht binnen de stichting.


Nine Bootsma

Nine Bootsma (1977) is sinds een paar maanden lid van de Raad van Toezicht (RvT) van BasisBuren. Ze werkt als relatiemanager bij Waterschap Rivierenland. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf, FERBYN wat ‘verbinden’ in het Fries betekent. Dit verklapt haar Friese roots. FERBYN is gespecialiseerd in het maken van fotocollages voor bedrijven.
Nine studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens werkte ze in financiële en sales functies in het bedrijfsleven, met name bij Douwe Egberts in Utrecht.
Ze woont met haar gezin in Beusichem.

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Jubileumnummer Nieuwsflits - 100e Editie

Wat een feestelijk moment! We vieren onze 100e editie en dat willen we samen met jullie vieren. Deze Nieuwsflits (voorheen E-zine) is altijd ons middel geweest om te verbinden, te inspireren, te informeren en vandaag willen we dat extra benadrukken.

Lees verder

Contact

BasisBuren

 • De Wetering 3
 • 4021 VZ Maurik
 • Telefoon:
 • 0344-691177
 • E-mail: info@basisburen.nl