Samen groeien

RVT (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht is een zelfstandige orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de raad van toezicht hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

Taken RvT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht bestaat tenminste uit:

 • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
 • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur. De benoeming vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Barend de Graaff – voorzitter en Cie Financiën en Huisvesting, Cie Beleid en Organisatie
 • Heleen Schoots – lid RvT, Cie Onderwijs
 • Paul Hijne – lid RvT, Cie onderwijs en personeelsbeleid
 • Ivo de Gier – lid RvT, Cie Beleid en Organisatie
 • Anne Verhees – lid RvT, Cie Financiën en huisvesting

De leden van de Raad van Toezicht stellen zich graag aan u voor: Nieuwsflits nr. 21  (dec 2019)

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

‘Petje af voor onze medewerkers én onze ouders’

‘Wat ik wil benadrukken is dat de coronacrisis het onderwijs niet in de afgrond heeft gestort. We moeten ook geen termen gebruiken als een verloren, weggegooid jaar; dat geeft geen pas,’ aldus Krista van Vreeswijk.

Lees verder

Contact

BasisBuren

 • De Wetering 3
 • 4021 VZ Maurik
 • Telefoon:
 • 0344-691177
 • E-mail: info@basisburen.nl