Hoogbegaafde leerlingen

In 2008 is BasisBuren gestart met het aanbieden van voltijds onderwijs specifiek gericht op hoogbegaafden. Sindsdien heeft het onderwijs aan hoogbegaafden op de Kastanjepoort een grote ontwikkeling doorgemaakt en is er veel praktijkervaring opgedaan.

Kinderen met meer capaciteiten hebben extra begeleiding nodig. Zij hebben minder instructie nodig en meer mogelijkheden tot aanpassingen in het tempo en de inhoud van het onderwijsaanbod. Hun capaciteiten dreigen anders verloren te gaan door een verkeerde leerstijl, faalangst, onderpresteren of demotivatie. Hoogbegaafde kinderen met een IQ van 130 of meer en andere kenmerken van hoogbegaafdheid zijn de doelgroep van ons onderwijs. Dat heeft tot doel dat elk hoogbegaafd kind sociale en cognitieve competenties ontwikkelt, op eigen niveau en in eigen tempo.

Op de Kastanjepoort krijgen de leerlingen een specifiek programma. Daarbij valt te denken aan Engels, Schaken en vakken als science, filosofie, informatica/ICT en leren leren. Er wordt gewerkt met kleine groepen tot circa twintig leerlingen. Door middel van verdieping, verrijking, verbreding en uitdaging op zowel inhoudelijk gebied als op het gebied van vaardigheden wordt aangesloten bij de (onderwijs)behoefte van de leerlingen.

Naast het specifieke programma wordt nadrukkelijk de samenwerking met de reguliere groepen gezocht en vormgegeven, denk daarbij aan musical, vieringen, schoolreis, kamp en crea activiteiten.

Voor informatie kunt u contact opnemen via anna.andree.wiltens@basisburen.nl