Schoolleiders

De schoolleider coördineert de onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, is belast met de uitvoering van personeelsmanagement, geeft eventueel onderwijs en begeleidt leerlingen. Het schoolleidersmanagement wordt getypeerd aan de hand van de ABC-taken:

A. Aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering op de locatie en het
onderwijskundig leiderschap;
B. Boegbeeld van de organisatie en eerste gesprekspartner voor ouders/opvoeders;
C. Chef van het personeel in school.

Ellen Atkinson
ellen.atkinson@basisburen.nl

Schoolfoto

Schoolleider –  obs Prins Willem Alexander, Beusichem

Anneke Smits
anneke.smits@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan15
Schoolleider – obs De Sterappel, Lienden

Jan Gulikers
info@de-regenboog.nl en info@obsdenaldenhaag.nl

Schoolleider – obs De Regenboog, Ingen en obs Den Aldenhaag, Zoelen

Krista van Vreeswijk
krista.van.vreeswijk@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan14
Schoolleider – obs De Wiekslag, Rijswijk

Jacqueline de Fouw
jacqueline.de.fouw@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan7
Schoolleider – obs Koningin Beatrix, Buren

Hanneke Schalkwijk
hanneke.schalkwijk@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan8
Schoolleider – obs De Hoge Hof, Kapel-Avezaath

Patricia van den Broek
patricia.van.den.broek@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan9
Schoolleider – obs De Boogerd, Maurik en obs De Bloesem, Eck en Wiel

Gerrie Amperse
gerrie.amperse@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan10
obs De Meent, Ommeren 

Henriëtte van de Sluis
henriette.van.de.sluis@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan11
Schoolleider – obs Kastanjepoort, Erichem en obs De Daverhof, Kerk-Avezaath

Marja Moerenhout
marja.moerenhout@basisburen.nl

OrganisatieLocatieMan12
Schoolleider – obs De Klepper, Zoelmond