Raad van Toezicht

De uitgangspunten van het bestuur van BasisBuren zijn omschreven in de Visie van BasisBuren. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

  1. BasisBuren wil streven naar een veilige en blijde schooltijd voor de kinderen.
  2. we willen de kinderen weerbaar maken voor hun toekomst.
  3. we willen de leerlingen toerusten voor hun vervolgonderwijs, zodat elk kind zich daar optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar eigen stijl.
  4. we vragen elke school te zoeken naar een eigen vorm en inhoud om onze doelstellingen gestalte te geven, binnen de algemene kaders van BasisBuren en passend in de eigen omgeving.
  5. we willen medewerkers goed verzorgen, appelleren aan ieders eigen kwaliteiten; we vragen schoolleiders hen te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling.
  6. we vragen van medewerkers een goede samenwerking met de ouders op te bouwen en te onderhouden.
  7. we willen met een veilige omgeving kinderen de ruimte bieden om te leren, medewerkers om eigen talenten te ontwikkelen en ouders om zich te spiegelen aan het klimaat van de school.
  8. bestuur/Raad van Toezicht draagt zorg voor goede huisvesting en financiële continuïteit.

 

De heer mr. B.W. de Graaff
Bestuurslid

Barend de graaff

Mevrouw H. Schoots
Bestuurslid

OrganisatieBestuur01

Mevrouw drs.  V. van Reeven
Bestuurslid

OrganisatieBestuur02

Mevrouw F. Seijbel- van Geffen
Bestuurslid

OrganisatieBestuur4

De heer M.P.E.V. Könings
Voorzitter

OrganisatieBestuur5