Samen groeien

Onderwijsraad pleit voor duurzame ontwikkeling onderwijs in regeerakkoord

DEN HAAG – Focus, aandacht en tijd voor implementatie, investeringen en een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma kunnen het onderwijs vooruit helpen. In een brief aan de informateur vraagt de Onderwijsraad, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, speciale aandacht voor de wijze waarop duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen in het regeerakkoord. […]

Onderwijs sector met meeste baankansen

AMSTERDAM – In het onderwijs liggen de banen nagenoeg voor het oprapen. Het onderwijs is de sector met de meeste baankansen, zo blijkt uit een analyse door Linkedin.  In Nederland staat het onderwijs op nummer één in de lijst van sectoren met de meeste baankansen. Op nummer twee en drie staan de medische sector en de […]

CPB: personeelstekort maakt uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs lastig

DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waar in totaal 8,5 miljard euro mee gemoeid is, bemoeilijkt zal worden door het personeelstekort in het onderwijs. Een deel van het geld is bedoeld om meer onderwijspersoneel aan te trekken, maar de tekorten op de arbeidsmarkt maken […]

Inspectie: resultaten eindtoets 2021 tellen niet mee bij beoordeling scholen

De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden niet gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen, volgend jaar. Dat heeft de Onderwijsinspectie bekend gemaakt. De PO-Raad heeft in gesprekken met OCW en Inspectie benadrukt dat de eindtoets niet gebruikt kan worden om scholen te beoordelen. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ‘De PO-Raad heeft bij de […]

Onderwijsraad: werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad het advies Tijd voor focus uitgebracht. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de […]

Onderwijsinspectie doet groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

DEN HAAG – Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs – en met name voor de leerlingen en studenten – voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke […]

Oud-minister Jet Bussemaker: ‘Hoogste tijd voor een sociaal vaccin’

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving adviseert het kabinet en het parlement over hoe we morgen kunnen leven en zorgen (RVS). Voor de RVS is het duidelijk dat de coronacrisis niet alleen onze fysieke gezondheid aantast, maar ook onze mentale gezondheid, onze manier van samenleving en ons welzijn. In het advies ‘Wissels omzetten voor een […]

OMT voor het onderwijs

Twee wetenschappers hebben het idee opgevat een OMT voor het onderwijs op te richten. Initiatiefnemers zijn kansenongelijkheidsonderzoeker Thijs Bol (Universiteit van Amsterdam) en Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen (Universiteit Maastricht). Het nieuwe OMT, dat nog groeiende is met diverse topwetenschappers uit verschillende disciplines, wil onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen wat helpt om de ‘coronaschade’ in […]

Miljarden extra om leerachterstanden door corona aan te pakken

Het demissionaire kabinet maakt 8,5 miljard euro vrij om de leerachterstanden aan te pakken, die zijn ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro. Leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs hebben een flinke leerachterstand opgelopen door de sluiting van de scholen. Daarnaast hebben zij ook nog last van de aangepaste […]

Versterken kennisinfrastructuur vraagt om structurele investeringen

Door wetenschappelijke kennis toepasbaar en toegankelijk te maken en kennisindeling tussen onderwijsprofessionals te stimuleren, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bestrijden van kansenongelijkheid. Bovendien geeft dit een impuls aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar door meer professionele ontwikkeling en loopbaanperspectieven. Het versterken van de kennisinfrastructuur, […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

‘De ander zien’

‘De laatste tijd gebeurt er weer veel in de wereld. Ieder voetbalweekend lezen we de dag erna iets over de supporters in de kranten. Iedere dag worden we op de hoogte gehouden door het aantal positief geteste personen, het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Daarnaast gaat het in Glasgow een aantal weken over het klimaat.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl