Samen groeien

Sekseverschillen in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenning uitgevoerd naar sekseverschillen in het onderwijs, omdat er zorgen zijn over een mogelijke achterstand van jongens. De raad heeft de verkenning inmiddels aan de vaste commissie van OCW aangeboden. De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun […]

Rutte: scholen zo lang mogelijk open houden

DEN HAAG – Het kabinet wil proberen de scholen zo lang mogelijk open te houden. “Het probleem ligt niet bij scholieren. Het lost niet veel op de scholen dicht te doen en het heeft enorme gevolgen voor de kinderen”, aldus premier Mark Rutte vrijdag. Het aantal besmettingen met het virus neemt snel toe. Het kabinet […]

Inspectie onderzoekt bijzondere bekostiging in primair en speciaal onderwijs

DEN HAAG – In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de inspectie in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit naar de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging in 2020 voor leerlingen bij scholen in het primair en speciaal onderwijs. Hierover bericht de Onderwijsinspectie. De inspectie kijkt […]

Hulp voor scholieren

Het ministerie van OCW gaat in 2020 en 2021 een half miljard uitgeven om de gevolgen van corona voor scholieren en studenten te beperken, zoals beloofd. Ongeveer de helft is bestemd voor bijlessen en zomerscholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De andere helft gaat naar studenten (mbo en hoger onderwijs) die studievertraging hebben opgelopen. […]

Onderwijs overwegend positief over voorrang bij coronatest

UTRECHT – In het onderwijs wordt overwegend positief gereageerd op het kabinetsbesluit om onderwijspersoneel voorrang te geven bij het testen op corona. Wel is er kritiek omdat er geen voorrang wordt gegeven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en onderwijzend personeel in het mbo. CNV Onderwijs en CNV Zorg & Welzijn laten weten: “Snel testen […]

UNICEF: ‘Welzijn Nederlandse jeugd scoort hoog, wel stress door schooldruk’

DEN HAAG – Van de 41 meest welvarende landen bezit Nederland de gelukkigste jeugd. Volgens wereldwijd onderzoek van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, staat ons land bovenaan in de ranglijst als het gaat om onder meer mentale en lichamelijke gezondheid, en sociale en leervaardigheden. Hiermee zijn Nederlandse kinderen tussen 0 en 18 jaar […]

Pabo’s starten met opleidingsroute voor het jonge of oudere kind

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Minister Van Engelshoven heeft hier ruimte voor gemaakt naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA). Deze motie roept op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge […]

Stichting van het Onderwijs wil structurele investeringen in onderwijs

Stichting van het Onderwijs wil dat het kabinet de komende jaren structureel investeert in onderwijs en wetenschap. De stichting roept het kabinet in een brief op om zeker niet te bezuinigen. Stichting van het Onderwijs schrijft in die brief dat er “verontrustende signalen” zijn die erop wijzen “dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Beste allen, Ik had zo graag anders willen beginnen, dan jullie allemaal weer een hart onder de riem te steken op afstand! Afgelopen dinsdag heb ik directieoverleg gehad en daar hebben we natuurlijk met elkaar stil gestaan bij deze periode. Goed met elkaar besproken wat nu echt belangrijk is.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl