Samen groeien

ABP stapt pas in 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel

ABP gaat per 1 januari over het vernieuwde pensioenstelsel. Eerder was het fonds (voor al het onderwijspersoneel) van plan om in 2026 over te stappen. Het uitstel is mogelijk omdat demissionair minister Schouten de pensioenfondsen extra tijd heeft gegeven om de nieuwe regels voor het pensioen goed in te voeren. ABP wil dat de verhuizing […]

Mobieltjes afspraak nog niet van toepassing op het primair onderwijs

De aangekondigde afspraken over beperkt gebruik van mobielen telefoons in de klas zijn vooralsnog alleen van toepassing op het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs zijn de zorgen over uitwassen met mobieltjes veel minder aan de orde. De PO-Raad overlegt nog met leden over de vraag of de afspraken ook van toepassing moeten zijn op […]

Onderwijsraad: pijnlijke keuzes bij omgaan met lerarentekorten

Lerarentekorten houden aan en zijn ongelijk verdeeld, waarschuwt de Onderwijsraad in de verkenning Schaarste schuurt. Op verzoek van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft de raad doordacht hoe in het onderwijs voorzien kan worden bij een aanhoudend tekort aan leraren. De lerarentekorten zijn hardnekkig en ongelijk verdeeld. Hierdoor ontstaat langdurig veel druk op […]

Minister wil onbevoegden toestaan in nieuwkomersonderwijs

Leerlingen die net in Nederland zijn en onderwijs volgen nieuwkomers, moeten les kunnen krijgen van onbevoegde leraren. Vanwege de wachtlijsten en personeelstekorten wil onderwijsminister Dennis Wiersma dit nog voor de zomer regelen met een nieuwe wet. Wiersma heeft aan de Kamer gevraagd zijn wetsvoorstel snel te behandelen, zodat het van kracht is vanaf het nieuwe […]

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Uit de vierde voortgangrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijkt dat de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs weer vergelijkbaar is met de situatie van voor de pandemie. De gemiddelde definitieve eindadviezen liggen weer op het niveau van voor de pandemie of zelfs hoger. Het ministerie van OCW ziet wel verschillen tussen […]

In Nederland mogen 34 nieuwe scholen van start

In totaal hebben 56 initiatiefnemers een aanvraag ingediend om een nieuwe school op te richten met overheidsgeld. Van deze aanvragen voldoen 34 initiatieven aan de wettelijke eisen. Zij krijgen geld van de overheid om de school te starten, per augustus 2023. Het is de eerste keer dat de initiatieven volgens de wet Meer Ruimte voor […]

Tweede Kamer: vraagtekens bij ambities masterplan basisvaardigheden

De Tweede Kamer steunt op hoofdlijnen de uitwerking van het masterplan basisvaardigheden, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de geformuleerde ambities. Ook zijn er zorgen over de druk op de sector. Dit bleek uit een debat over het curriculum en het masterplan basisvaardigheden. In een brief die vooraf door minister Wiersma naar de Kamer […]

PO-Raad onderschrijft opgaven uit Staat van het Onderwijs 2023

Leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben een grote inhaalslag gemaakt. Schoolbesturen sturen meer op basisvaardigheden en kansrijk adviseren werpt zijn vruchten af. Dit en meer blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2023, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. De PO-Raad is verheugd met dit nieuws, maar deelt ook de zorgen rondom rekenen en […]

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven gelden totdat de onderhandelaars een nieuw akkoord afspreken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). AOb-bestuurder Thijs Roovers had al niet op korte termijn een nieuw akkoord verwacht, omdat de werkgevers […]

Voorjaarsnota 2023: kabinet gaat ook op onderwijs bezuinigen

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd. Ook het onderwijs levert in. Bezuinigingen vinden plaats op een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Feestelijke opening van het schooljaar bij BasisBuren met optreden van The Amazing Stroopwafels

Het nieuwe schooljaar bij BasisBuren is op een muzikale manier geopend met een spetterend optreden van de legendarische band “The Amazing Stroopwafels”.
Het is een band die bekend staat om hun vrolijke en aanstekelijke deuntjes. Hun aanwezigheid maakte de opening van het schooljaar tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl