Samen groeien

Kabinet had tijdens coronacrisis te weinig oog voor onderwijs

Het kabinet bleef zich tijdens de coronacrisis blindstaren op de gevolgen voor de gezondheidszorg en heeft daarmee andere sectoren, zoals het onderwijs, over het hoofd gezien. Dat concludeert de Onderzoeksvraag voor Veiligheid (OvV). De strategie tijdens de crisis bleef gericht op het beschikbaar houden van de acute zorg. De bezetting van de intensive care bedden […]

Langer onderwijs leidt niet tot een betere gezondheid

Het ministerie van OCW vroeg het CPB om onderzoek te doen naar de causale relaties tussen onderwijs en brede welvaart. Op twee aspecten van brede welvaart, te weten gezondheid en criminaliteit, was er kwalitatief voldoende wetenschappelijke literatuur beschikbaar om dat te bestuderen. Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Een gunstig effect op […]

CAO Primair Onderwijs is ondertekend

Het cao-akkoord voor het primair onderwijs voor 2023-2024 is ondertekend. De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september was gesloten. Met de nieuwe cao krijgen de medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10% vanaf 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november een eenmalige […]

Onderwijsbegroting 2024

Het ministerie van OCW heeft in 2024 een begroting van 55,4 miljard euro, ongeveer evenveel als dit jaar. Het besteedt daarvan 1,5 miljard euro aan het bestrijden van het lerarentekort en 1 miljard aan maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het kabinet haalde wel de kaasschaaf over diverse posten in het primair en voortgezet onderwijs. […]

Leraren krijgen er 10 procent bij

Behalve deze loonsverhoging, krijgt het onderwijspersoneel een eenmalige vergoeding. Door het bereikte cao-akkoord gaat een voor volgende maand geplande staking niet meer door. Medewerkers op basisscholen, middelbare scholen en in het speciaal onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10 procent. De salarisverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli. Verder krijgt onderwijspersoneel een eenmalige uitkering […]

Geen onderwerpen controversieel verklaard voor het primair onderwijs

In een extra procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Geen van deze onderwerpen heeft betrekking op het primair onderwijs. Controversiële onderwerpen worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. De PO-Raad toont zich een voorstander van een beperkte […]

Minister Dijkgraaf: creativiteit is essentieel in het onderwijs

“Geen chatbot kan tegen creativiteit, weerbaarheid en veerkracht op”. Dat zei demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf op de Universiteit Twente tijdens de opening van het academisch jaar. Daarom pleit Dijkgraaf voor een “stevige plek” voor deze vaardigheden binnen het onderwijs, “misschien wel in het vak burgerschap”. Bron: ANP; Onderwijsland

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs ingevoerd. De wet regelt een uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde […]

Minister kan nu sneller ingrijpen bij misstanden

Scholen waar ernstige misstanden heersen, kunnen vanaf het nieuwe schooljaar eerder te maken krijgen met sancties. De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, die dit mogelijk maakt, is op 1 augustus in werking getreden. De nieuwe wet geeft demissionair minister Mariëlle Paul de mogelijkheid om eerder op te treden tegen scholen waar bijvoorbeeld onveilige situaties bestaan, […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Verwendag bij het Nederlands Openluchtmuseum: Een dag om te koesteren

De verwendag op 21 mei 2024 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was een evenement om niet snel te vergeten. De dag begon met een hartelijke ontvangst, waarna een medewerker van het Openluchtmuseum een korte presentatie gaf over de rijke geschiedenis en de unieke ervaringen die het museum te bieden heeft.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl