Samen groeien

PO-Raad en VO-raad: ‘Investeer in duurzame schoolgebouwen’

UTRECHT – De PO-Raad en VO-raad, sectororganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, en de Bouwagenda pleiten er in een opiniestuk in de Volkskrant voor om te investeren in schoolgebouwen. Volgens de organisaties blijken scholen hun gebouwen goed te onderhouden, maar is het niet eenvoudig om de panden te laten voldoen aan de maatstaven van […]

Een vierdaagse schoolweek, een ouder voor de klas of online lessen: het is nu (onder bepaalde voorwaarden) toegestaan

ROTTERDAM – Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren, ouders of andere onbevoegden inschakelen of online lessen vanaf huis verzorgen, aldus minister Slob. Dit mag alleen als ze via een noodplan kunnen aantonen dat het lerarentekort de scholen dwingt tot een dergelijk maatregel. Hierover bericht het Algemeen Dagblad. Eerder deze maand hebben schoolbesturen uit Amsterdam, Almere, Den […]

Minister: kwaliteit pabo mag niet lager

Minister Ingrid van Engelshoven is bereid te kijken naar de toelatingseisen voor de pabo. Dat betekent volgens haar echter niet dat het niveau van die opleiding omlaag mag. Als er ‘onnodige drempels’ zijn voor studenten om voor de pabo te kiezen, moeten die worden weggenomen. ‘Maar de kwaliteit moet voorop staan. Het is te makkelijk […]

Rutte heeft spijt van bemoeienis onderwijs-cao

DEN HAAG – Premier Rutte had zich niet moeten bemoeien met de onderhandelingen over een nieuwe onderwijs-cao, vindt hij. Het onderwijs was daarover “terecht geïrriteerd”. Rutte zei bij de verdediging van de begroting voor volgend jaar dat het onderwijs eerst een nieuwe cao zou moeten afsluiten voor het kabinet mogelijk extra geld uittrekt. Dat wekte […]

Nieuw leerplan voor basis- en voortgezet onderwijs aan minister aangeboden

Bijna vijftig pagina’s telt het leerplan dat ‘curriculum.nu’ onlangs aan minister Slob heeft aangeboden. De adviezen van curriculum.nu zijn geen concreet lesprogramma: het zijn ‘bouwstenen’ op basis waarvan de SLO zogenoemde kerndoelen en eindtermen kan formuleren. En op basis daarvan maken leraren en methodenmakers vervolgens hun lessen. Maar eerst moeten de minister en de Tweede […]

‘Toelatingseisen pabo gaan omlaag’

Toekomstige studenten aan de pabo hoeven geen toelatingstoetsen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde meer te doen. Die toetsen zijn nu verplicht voor studenten die deze vakken niet in hun pakket hadden. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU willen de toetsen schrappen omdat veel potentiële studenten er op stranden. Bron: Telegraaf

Kabinet wil schoolverlaters verminderen

DEN HAAG – Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. […]

Grote regionale verschillen in kaart gebracht in de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in […]

Leerling moet aan alle activiteiten mee kunnen doen, ongeacht de ouderbijdrage

DEN HAAG – Deze week behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de ouderbijdrage in het funderend onderwijs. Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) willen in de onderwijswetten een bepaling opnemen dat een leerling niet mag worden uitgesloten van activiteiten omdat de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Het gaat hierbij onder andere om […]

‘Eerst CAO, dan pas extra geld’

Het kabinet wil volgend jaar eenmalig extra geld uittrekken voor leraren. De voorwaarde is dat het basisonderwijs dan eerst een nieuwe cao moet afsluiten. Bij de algemene politieke beschouwingen erkende premier Rutte dat het lerarentekort ‘een ernstig vraagstuk’ is en een topprioriteit voor het kabinet. Maar zei hij, in navolging van minister Slob: er moet […]

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Terugkijkend

Kerstvakantie … De tijd nemen met en voor je gezin, familie en vrienden. Even geen mail, even geen collega’s, even alleen maar jij. Een periode van terugkijken op het jaar, te reflecteren op wat je allemaal gedaan hebt; of juist niet gedaan hebt. En een periode om vooruit te kijken..
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl