Samen groeien

Signalen uit de praktijk over het masterplan basisvaardigheden

In de eerste helft van 2022 hebben beleidsmedewerkers van OCW gesprekken gevoerd met een breed scala aan mensen uit het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden. Centraal in deze gesprekken stond de vraag: ‘wat heeft het onderwijs nodig om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te kunnen geven?’. In een recent uitgekomen verslag zijn de volgende […]

Nederlandse scholieren zijn goed in wiskunde

Nederlandse vwo-leerlingen zijn goed in wiskunde en natuurkunde. De basiskennis is wel heel smal. Dat blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek van International Mathematics and Science Study (TIMMS). 40.000 leerlingen in tien landen kregen een gestandaardiseerde test voorgelegd. In Nederland deden 228 scholen mee. Nederland scoort dan wel heel hoog, maar daar staat tegenover dat […]

Minister Wiersma: keuze onderwijsniveau moet later plaatsvinden

Het onderwijsniveau van kinderen moet later bepaald worden, vindt minister Dennis Wiersma. Nu wordt nog met een eindtoets in groep 8 bepaald of het vmbo, havo of vwo wordt, maar dat moment moet in de nabije toekomst worden uitgesteld. “We moeten op heel veel terreinen bereid zijn om verregaande keuzes te maken, ook op later […]

Minister Wiersma wil kwetsbare leerlingen extra ondersteuning bieden

Leerlingen stromen vaker uit het regulier onderwijs omdat daar onvoldoende hulp en ondersteuning is, zien professionals in het veld. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een milde gedragsstoornis, problemen thuis of hoogbegaafdheid. Ze kloppen met een opeenstapeling van problemen steeds vaker aan bij het speciaal onderwijs. “Scholen doen hun best om de zorg voor kinderen […]

Onderwijsinspectie heeft de onderzoekskaders voor 2022 bijgesteld

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld, zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen aan de veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege […]

Nieuwe cao primair onderwijs is nu definitief

De achterbannen van de bonden en de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat half juni hadden bereikt. De cao is daarmee definitief en loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. […]

Geen taboes bij bestrijding lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland is te groot en wordt iedere dag groter. Voor een structurele verandering zijn nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen nodig. Dat schrijven de onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat een andere aanpak nodig is, met meer landelijke sturing door de overheid. Naast de focus op […]

Meer mensen maken carrièreswitch naar het onderwijs

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks mensen van buiten het onderwijs voor de klas, in de afgelopen twee jaar steeg dit aantal naar bijna 700. Van iedere zes of zeven nieuwe leraren in het basisonderwijs is er één een zij-instromer in het beroep. Ook steeg het […]

Akkoord over nieuwe cao in het primair onderwijs

Onderhandelaars van de bonden en de PO-Raad zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75 procent per 1 juli aanstaande, net als in de cao vo. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof en is er invulling gegeven aan de professionaliseringsmiddelen voor […]

OCW: krimp leerlingenaantal primair onderwijs kantelt in 2025

Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in en kleine groei. Dat blijkt uit recente ramingen van het ministerie van Onderwijs. Door een geboortegolf in coronajaar 2021 groeide het aantal nul-jarigen met meer dan elf procent. Volgens het CBS is dit het begin van een structureel hoger geboortecijfer. Over vier […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Ook in deze crisistijd zijn we goed bezig

‘We leven in een tijd van aan elkaar geknoopte crises. Wij kunnen in het onderwijs echt niet alle maatschappelijke problemen oplossen; dat kunnen we de kinderen op school ook niet leren. We kunnen ze op dit moment niets anders meegeven dan wat we denken dat ze later in de maatschappij nodig hebben.’

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl