Samen groeien

Pabo studenten kunnen opnieuw uitstel krijgen voor toelatingseisen

Ook komen schooljaar krijgen pabo studenten de mogelijkheid tot uitstel voor hun toelatingstoetsen. Daarvoor hoeven ze de toelatingstoetsen pas te behalen voor 1 januari van het dan lopende studiejaar, in plaats van voor de start van de opleiding. De mogelijkheid om de toelatingstoetsen pas later te doen werd in 2020 voor het eerst ingesteld vanwege […]

Flinke stijging aantal ondersteuners in basisonderwijs

UTRECHT – Het aantal onderwijsondersteuners op basisscholen is in het afgelopen jaar flink gestegen: er kwamen bijna 1.000 voltijdbanen bij. Dat betekent dat de groep onderwijsondersteuners in het basisonderwijs nu 17%  bedraagt, zo blijkt uit cijfers van DUO, waar de Algemene Onderwijsbond (AOb) over bericht. De personeelscijfers tonen de effecten van het werkdrukakkoord aan. Dit akkoord […]

‘Onderwijs-OMT’: inlopen corona-achterstanden moet veel te snel

Voor het inlopen van zogenaamde leerachterstanden die door de coronamaatregelen op scholen zijn ontstaan, heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld moet, onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs, binnen twee en een half jaar worden gebruikt. Scholen moeten in rap tempo bedenken wat ze nodig hebben voor hun leerlingen. Eerst […]

Onderwijsraad: stel schooladvies uit en verplaats selectiemoment naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad heeft in het advies Later selecteren, beter differentiëren gesteld dat leerlingen onvoldoende kans krijgen op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit ook nog eens. Nederland doet hiermee kinderen tekort en de economie en de samenleving lopen talent mis. De Onderwijsraad adviseert derhalve om het moment van […]

Slob: 8,5 miljard kan keerpunt zijn voor verbetering onderwijs

DEN HAAG – Een eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 8,5 miljard euro kan een keerpunt zijn om het onderwijs in Nederland te verbeteren, aldus minister Slob in een reactie op een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs. In de Staat van het Onderwijs staat dat de basisvaardigheden van scholieren onvoldoende zijn en dat er structurele veranderingen […]

Onderwijsraad pleit voor duurzame ontwikkeling onderwijs in regeerakkoord

DEN HAAG – Focus, aandacht en tijd voor implementatie, investeringen en een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma kunnen het onderwijs vooruit helpen. In een brief aan de informateur vraagt de Onderwijsraad, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, speciale aandacht voor de wijze waarop duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen in het regeerakkoord. […]

Onderwijs sector met meeste baankansen

AMSTERDAM – In het onderwijs liggen de banen nagenoeg voor het oprapen. Het onderwijs is de sector met de meeste baankansen, zo blijkt uit een analyse door Linkedin.  In Nederland staat het onderwijs op nummer één in de lijst van sectoren met de meeste baankansen. Op nummer twee en drie staan de medische sector en de […]

CPB: personeelstekort maakt uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs lastig

DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waar in totaal 8,5 miljard euro mee gemoeid is, bemoeilijkt zal worden door het personeelstekort in het onderwijs. Een deel van het geld is bedoeld om meer onderwijspersoneel aan te trekken, maar de tekorten op de arbeidsmarkt maken […]

Inspectie: resultaten eindtoets 2021 tellen niet mee bij beoordeling scholen

De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden niet gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen, volgend jaar. Dat heeft de Onderwijsinspectie bekend gemaakt. De PO-Raad heeft in gesprekken met OCW en Inspectie benadrukt dat de eindtoets niet gebruikt kan worden om scholen te beoordelen. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ‘De PO-Raad heeft bij de […]

Onderwijsraad: werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad het advies Tijd voor focus uitgebracht. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Start van een 'normaal' schooljaar

Bij de afsluiting van het vorige schooljaar hebben de directieleden en medewerkers van kantoor allemaal een BasisBuren tas gekregen. Bij velen is deze tas mee op reis geweest. Waar de tassen allemaal zijn geweest, is te zien op het kaartje.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl