Samen groeien

Politiek Den Haag wil meer grip op onderwijs

Een groot deel van de Tweede Kamer wil snel meer grip krijgen op het onderwijs, om de problemen beter te kunnen aanpakken. Dat bleek tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting. Het gedecentraliseerde stelsel en de ongebreidelde lumpsum zijn geen heilige huisjes meer. D66 kwam tijdens het debat met het voorstel om de minister weer als […]

ABP verhoogt de pensioenen met bijna 12 procent

Het ABP verhoogt de pensioenen per 1 januari 2023 met 11,96 procent. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. Pensioenen mogen door de fondsen worden verhoogd bij een dekkingsgraad hoger dan 105 procent. Met een dekkingsgraad van 118 procent eind oktober voldoet ABP daar ruimschoots aan. […]

PO-Raad: toezicht is geen doel op zich

Vanaf komend schooljaar gaat de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden. De PO-Raad wil dat dit deel uitmaakt van een duurzame aanpak van kwaliteitsverbetering. De aanscherping van het toezicht biedt geen garantie voor het verbeteren van de basisvaardigheden. De PO-Raad heeft waardering voor de beweging die de inspectie de afgelopen jaren heeft […]

OCW begint proef met bonus voor leraren die meer werken

Door docenten die meer werken extra te belonen, hoopt minister Wiersma het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs tegen te gaan. OCW begint binnenkort met een proef (met slechts tien scholen) waarin docenten die meer dagen gaan werken een financiële bonus krijgen. De minister hoopt zo het huidige lerarentekort tegen te gaan. De proef […]

Onderwijsraad brengt advies Taal en rekenen in het vizier uit

Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Taal en rekenen in het vizier. Het gaat nu niet goed met […]

Ministers laten keuzes rond lerarentekort aan de Kamer

De huidige maatregelen tegen het lerarentekort werken goed, maar zijn niet voldoende. Daarom moet de algehele aanpak worden versneld, schrijven de ministers Wiersma en Dijkgraaf van OCW aan de Tweede Kamer. De lastige keuzes die daarbij horen schuiven ze echter nog even voor zich uit en laten ze aan de Tweede Kamer, zo blijkt uit […]

Kabinet maakt plannen voor stelselherziening kinderopvang bekend

Onlangs besprak de ministerraad de kabinetsplannen voor de stelselherziening kinderopvang. Een belangrijk onderdeel is het bijna gratis maken van de kinderopvang voor werkende ouders. De PO-Raad is blij dat het kabinet werkt aan directe financiering van de kinderopvang en toewerkt naar 96% vergoeding, ongeacht de werkstatus en het inkomen van de ouders. De PO-Raad ziet […]

Onderwijs sector met de sterkste stijging cao-lonen

Het onderwijs (PO/VO) was in het derde kwartaal van dit jaar de sector met veruit de sterkste stijging van de cao-lonen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal met 7,0 % het meest in het onderwijs. Niet eerder is die zo hoog […]

PO-Raad stuurt brief aan Kamer over personeelstekort

Maak het aantrekkelijker om meer uren te werken, bevorder de regionale samenwerking en neem tijdelijke geldstromen weg. Dit zijn de hoofdlijnen uit de Kamerbrief van de PO-Raad. Daarnaast pleit de sectororganisatie voor het verkennen van meer ‘onorthodoxe’ maatregelen zoals het verlagen van het aantal verplichte lesuren. Broodnodig, want de prognoses laten zien dat het tekort […]

Geen verrassingen in onderwijsbegroting 2023

Wat het kabinet in de onderwijsbegroting van de Miljoenennota aangeeft, was al eerder dit jaar met de onderhandelingspartners afgesproken in het Onderwijsakkoord en de bijbehorende Werkagenda. Het kabinet investeert in totaal 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs ten opzichte van de vorige periode. Beter lezen, schrijven, rekenen en meedoen in de […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl