Samen groeien

Minister focust op hoognodige reparaties curriculum

Onderwijsminister Dennis Wiersma focust op het repareren van achterstallig onderhoud aan het curriculum op de basisvaardigheden taal, rekenen/ wiskunde burgerschap en digitale geletterdheid. Daar is de nood het hoogst, zo heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij wil een punt zetten achter ‘het grootse en meeslepende proces van de afgelopen jaren […]

Aangescherpte burgerschapswet geeft richting, maar er is meer nodig

De nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht, die van kracht werd in de zomer van 2021, geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Volgens een focusgroep van experts die reflecteerde op een peilingsonderzoek, verduidelijkt de nieuwe wet de wettelijke verplichting, maar is er meer nodig. Het realiseren van meer doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs vraagt gerichte aandacht […]

NPO wordt verlengd

De looptijd van het nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma recent bekend gemaakt. Met zijn besluit te verlengen onderkent de minister dat de looptijd van het NPO te kort was. Overigens zijn er geen extra middelen beschikbaar voor dit programma; er is alleen meer tijd om die […]

Lerarenregister verdwijnt definitief

Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan het lerarenregister is ter bekrachtiging naar de koning gestuurd. Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft gemeld dat de ministerraad hem gemachtigd heeft dat te doen. Vorig jaar liet Arie Slob, de voorganger van Wiersma, nog weten dat het wat hem betreft de bedoeling bleef dat leraren verplicht in het register […]

Manifest RED-Team Onderwijs: Breng de basis op orde

In het nieuwe regeerakkoord staat over het onderwijs dat de basis weer op orde gebracht moet worden. Het RED-Team Onderwijs stelt in een manifest maatregelen voor waarmee het kabinet dat zou kunnen realiseren. Een greep uit de voorgestelde, fundamentele maatregelen: Focus meer op kerntaken Verhoog de kwaliteit van de leraren en hun opleidingen. Maak ze […]

Rekenkamer wil met minister in gesprek over NPO-doelen

De Algemene Rekenkamer constateerde reeds in maart 2021 dat de doelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) onvoldoende duidelijk geformuleerd zijn. De Tweede Kamercommissie is het daarmee eens en wil dat de Rekenkamer op korte termijn met de minister van OCW in gesprek gaat over doel, middelen en resultaten van het NPO. Intussen moeten scholen […]

UNICEF: door corona wereldwijd grote leerachterstanden

’s Werelds grootste kinderrechtenorganisatie, UNICEF, luidt de noodklok over de wereldwijd ontstane leerachterstanden. Meer dan 635 miljoen leerlingen worden nu nog steeds getroffen door volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen, als gevolg van de coronapandemie. Door de verstoring van het onderwijs hebben miljoenen kinderen minder geleerd dan als ze in de klas hadden gezeten. Daarbij lopen de […]

Nieuwe ministers van Onderwijs voorgedragen

In het kabinet Rutte lll zaten twee onderwijsministers; één daarvan was Arie Slob met wie we in het basisonderwijs het meest te maken hadden. Slob heeft te kennen gegeven niet door te zullen gaan. In Rutte lV zullen ook weer twee ministers van OCW zitting nemen: Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. Veel publiciteit kreeg de […]

Scholen gaan weer open

Op maandag 10 januari aanstaande gaan de basisscholen na de kersvakantie weer gewoon beginnen. Dat geldt ook voor de scholen voor voortgezet onderwijs en voor speciaal (voortgezet) onderwijs, evenals voor de buitenschoolse opvang. Dit is volgens het OMT verantwoord. Dezelfde regels als eerder Voor de basisscholen gelden dezelfde afspraken als vóór de verlengde kerstvakantie: Leerlingen […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

'Wat is de maat…'

Wat is de maat,
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets,
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal,
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test,
waarmee geloof wordt vastgesteld?

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl