Samen groeien

Slob: Lerarenregister wordt niet afgeschaft, maar gaat wel in de koelkast

DEN HAAG – Het lerarenregister wordt niet afgeschaft. Wel gaat het initiatiefwetsvoorstel voorlopig in de koelkast, totdat er vanuit de leraren zelf goede voorstellen komen om dit verder op te pakken, aldus minister Slob. Het lerarenregister werd een aantal jaren geleden geïntroduceerd door de inmiddels opgeheven Onderwijscoöperatie. Het register zou leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid geven […]

SER adviseert ook niet-werkende ouders kinderopvangtoeslag te geven

DEN HAAG – Ook niet-werkende ouders zouden de komende vier jaar kinderopvangtoeslag moeten krijgen, zo adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Die suggestie doet de SER aan informateur Mariëtte Hamer. Het adviesorgaan hoopt dat er meer kinderen naar de kinderopvang kunnen als het advies wordt opgevolgd. Volgens de SER “levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling […]

Raad voor Cultuur: cultuur op school zeker zo belangrijk als gym

DEN HAAG – Cultuureducatie moet steviger in het primair en voortgezet onderwijs worden ingebed, luidt een advies van de Raad voor Cultuur aan demissionair onderwijs- en cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Het adviesorgaan wil een toekomst waarin kunst- en cultuuronderwijs een vergelijkbare positie heeft op school als bewegingsonderwijs. In hetzelfde advies waarschuwt de raad dat de cultuursector […]

Pabo studenten kunnen opnieuw uitstel krijgen voor toelatingseisen

Ook komen schooljaar krijgen pabo studenten de mogelijkheid tot uitstel voor hun toelatingstoetsen. Daarvoor hoeven ze de toelatingstoetsen pas te behalen voor 1 januari van het dan lopende studiejaar, in plaats van voor de start van de opleiding. De mogelijkheid om de toelatingstoetsen pas later te doen werd in 2020 voor het eerst ingesteld vanwege […]

Flinke stijging aantal ondersteuners in basisonderwijs

UTRECHT – Het aantal onderwijsondersteuners op basisscholen is in het afgelopen jaar flink gestegen: er kwamen bijna 1.000 voltijdbanen bij. Dat betekent dat de groep onderwijsondersteuners in het basisonderwijs nu 17%  bedraagt, zo blijkt uit cijfers van DUO, waar de Algemene Onderwijsbond (AOb) over bericht. De personeelscijfers tonen de effecten van het werkdrukakkoord aan. Dit akkoord […]

‘Onderwijs-OMT’: inlopen corona-achterstanden moet veel te snel

Voor het inlopen van zogenaamde leerachterstanden die door de coronamaatregelen op scholen zijn ontstaan, heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld moet, onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs, binnen twee en een half jaar worden gebruikt. Scholen moeten in rap tempo bedenken wat ze nodig hebben voor hun leerlingen. Eerst […]

Onderwijsraad: stel schooladvies uit en verplaats selectiemoment naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad heeft in het advies Later selecteren, beter differentiëren gesteld dat leerlingen onvoldoende kans krijgen op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit ook nog eens. Nederland doet hiermee kinderen tekort en de economie en de samenleving lopen talent mis. De Onderwijsraad adviseert derhalve om het moment van […]

Slob: 8,5 miljard kan keerpunt zijn voor verbetering onderwijs

DEN HAAG – Een eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 8,5 miljard euro kan een keerpunt zijn om het onderwijs in Nederland te verbeteren, aldus minister Slob in een reactie op een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs. In de Staat van het Onderwijs staat dat de basisvaardigheden van scholieren onvoldoende zijn en dat er structurele veranderingen […]

Onderwijsraad pleit voor duurzame ontwikkeling onderwijs in regeerakkoord

DEN HAAG – Focus, aandacht en tijd voor implementatie, investeringen en een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma kunnen het onderwijs vooruit helpen. In een brief aan de informateur vraagt de Onderwijsraad, als onafhankelijke adviseur van regering en parlement, speciale aandacht voor de wijze waarop duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen krijgen in het regeerakkoord. […]

Onderwijs sector met meeste baankansen

AMSTERDAM – In het onderwijs liggen de banen nagenoeg voor het oprapen. Het onderwijs is de sector met de meeste baankansen, zo blijkt uit een analyse door Linkedin.  In Nederland staat het onderwijs op nummer één in de lijst van sectoren met de meeste baankansen. Op nummer twee en drie staan de medische sector en de […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

‘Petje af voor onze medewerkers én onze ouders’

‘Wat ik wil benadrukken is dat de coronacrisis het onderwijs niet in de afgrond heeft gestort. We moeten ook geen termen gebruiken als een verloren, weggegooid jaar; dat geeft geen pas,’ aldus Krista van Vreeswijk.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl