Samen groeien

Onderzoek RIVM: sluiting van scholen minst populaire coronamaatregel

Welke coronamaatregelen moeten er genomen worden wanneer het coronavirus de komende maanden toch weer oplaait? Die vraag stelde het RIVM aan de Nederlandse bevolking. Het sluiten van scholen in de minst populaire maatregel. Hierover bericht RTL Nieuws. Ook al is een groot deel van de Nederlanders gevaccineerd en is de druk op de zorg de […]

Onderwijsbonden niet onder de indruk van extra loon: ‘Dit is een Sloblossing’

“Dit is geen oplossing, maar een Sloblossing”, aldus bestuurder Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de tijdelijke toelage die demissionair minister Slob uittrekt voor personeel van achterstandsscholen. “Dit is een heel kleine druppel op een grote gloeiende plaat”, vindt hij. Ook CNV Onderwijs is niet onder de indruk. “Het is geen nieuw geld […]

Personeel in het po overwegend positief over hun baan

Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020 ‘De arbeidsmarkt in beeld’. Zo’n analyse, met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs, wordt elk jaar gepubliceerd. Het personeel in de sector is overwegend positief over hun baan: circa 82 procent van het personeel oordeelt hier positief over. Kritische zijn zij over de […]

Planbureau: thuiswerken voor moeders van jonge kinderen soms erg lastig

DEN HAAG – Het verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis ging moeders van jonge kinderen minder goed af dan vaders. De vrouwen met kinderen onder de 13 jaar ervoeren in tegenstelling tot andere thuiswerkers geen betere werk-privébalans en konden minder vaak ongestoord hun werk doen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek. Moeders met jonge […]

Slob: Lerarenregister wordt niet afgeschaft, maar gaat wel in de koelkast

DEN HAAG – Het lerarenregister wordt niet afgeschaft. Wel gaat het initiatiefwetsvoorstel voorlopig in de koelkast, totdat er vanuit de leraren zelf goede voorstellen komen om dit verder op te pakken, aldus minister Slob. Het lerarenregister werd een aantal jaren geleden geïntroduceerd door de inmiddels opgeheven Onderwijscoöperatie. Het register zou leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid geven […]

SER adviseert ook niet-werkende ouders kinderopvangtoeslag te geven

DEN HAAG – Ook niet-werkende ouders zouden de komende vier jaar kinderopvangtoeslag moeten krijgen, zo adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Die suggestie doet de SER aan informateur Mariëtte Hamer. Het adviesorgaan hoopt dat er meer kinderen naar de kinderopvang kunnen als het advies wordt opgevolgd. Volgens de SER “levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling […]

Raad voor Cultuur: cultuur op school zeker zo belangrijk als gym

DEN HAAG – Cultuureducatie moet steviger in het primair en voortgezet onderwijs worden ingebed, luidt een advies van de Raad voor Cultuur aan demissionair onderwijs- en cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Het adviesorgaan wil een toekomst waarin kunst- en cultuuronderwijs een vergelijkbare positie heeft op school als bewegingsonderwijs. In hetzelfde advies waarschuwt de raad dat de cultuursector […]

Pabo studenten kunnen opnieuw uitstel krijgen voor toelatingseisen

Ook komen schooljaar krijgen pabo studenten de mogelijkheid tot uitstel voor hun toelatingstoetsen. Daarvoor hoeven ze de toelatingstoetsen pas te behalen voor 1 januari van het dan lopende studiejaar, in plaats van voor de start van de opleiding. De mogelijkheid om de toelatingstoetsen pas later te doen werd in 2020 voor het eerst ingesteld vanwege […]

Flinke stijging aantal ondersteuners in basisonderwijs

UTRECHT – Het aantal onderwijsondersteuners op basisscholen is in het afgelopen jaar flink gestegen: er kwamen bijna 1.000 voltijdbanen bij. Dat betekent dat de groep onderwijsondersteuners in het basisonderwijs nu 17%  bedraagt, zo blijkt uit cijfers van DUO, waar de Algemene Onderwijsbond (AOb) over bericht. De personeelscijfers tonen de effecten van het werkdrukakkoord aan. Dit akkoord […]

‘Onderwijs-OMT’: inlopen corona-achterstanden moet veel te snel

Voor het inlopen van zogenaamde leerachterstanden die door de coronamaatregelen op scholen zijn ontstaan, heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld moet, onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs, binnen twee en een half jaar worden gebruikt. Scholen moeten in rap tempo bedenken wat ze nodig hebben voor hun leerlingen. Eerst […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Start van een 'normaal' schooljaar

Bij de afsluiting van het vorige schooljaar hebben de directieleden en medewerkers van kantoor allemaal een BasisBuren tas gekregen. Bij velen is deze tas mee op reis geweest. Waar de tassen allemaal zijn geweest, is te zien op het kaartje.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl