Samen groeien

Onderwijsbegroting 2024

Het ministerie van OCW heeft in 2024 een begroting van 55,4 miljard euro, ongeveer evenveel als dit jaar. Het besteedt daarvan 1,5 miljard euro aan het bestrijden van het lerarentekort en 1 miljard aan maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het kabinet haalde wel de kaasschaaf over diverse posten in het primair en voortgezet onderwijs. […]

Leraren krijgen er 10 procent bij

Behalve deze loonsverhoging, krijgt het onderwijspersoneel een eenmalige vergoeding. Door het bereikte cao-akkoord gaat een voor volgende maand geplande staking niet meer door. Medewerkers op basisscholen, middelbare scholen en in het speciaal onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10 procent. De salarisverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli. Verder krijgt onderwijspersoneel een eenmalige uitkering […]

Geen onderwerpen controversieel verklaard voor het primair onderwijs

In een extra procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Geen van deze onderwerpen heeft betrekking op het primair onderwijs. Controversiële onderwerpen worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. De PO-Raad toont zich een voorstander van een beperkte […]

Minister Dijkgraaf: creativiteit is essentieel in het onderwijs

“Geen chatbot kan tegen creativiteit, weerbaarheid en veerkracht op”. Dat zei demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf op de Universiteit Twente tijdens de opening van het academisch jaar. Daarom pleit Dijkgraaf voor een “stevige plek” voor deze vaardigheden binnen het onderwijs, “misschien wel in het vak burgerschap”. Bron: ANP; Onderwijsland

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs ingevoerd. De wet regelt een uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde […]

Minister kan nu sneller ingrijpen bij misstanden

Scholen waar ernstige misstanden heersen, kunnen vanaf het nieuwe schooljaar eerder te maken krijgen met sancties. De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, die dit mogelijk maakt, is op 1 augustus in werking getreden. De nieuwe wet geeft demissionair minister Mariëlle Paul de mogelijkheid om eerder op te treden tegen scholen waar bijvoorbeeld onveilige situaties bestaan, […]

In de zomervakantie gaan de cao-onderhandelingen door

Ondanks de zomervakantie gaan de cao-onderhandelingen gedeeltelijk door. De partijen willen deze periode benutten om de dialoog voort te zetten Inmiddels zijn er in andere onderwijssectoren al akkoorden gesloten. Daarom gaan de werkgevers en de bonden om tafel zitten om te onderzoeken of vergelijkbare afspraken ook voor de sector PO kunnen worden gemaakt. Beperkte loonruimte […]

Nieuwe onderzoekskaders inspectie van kracht

Vanaf 1 augustus 2023 zijn de nieuwe onderzoekskaders van kracht. Hiermee kan de inspectie zich in het toezicht scherper focussen op taal, rekenen en burgerschap. De grootste wijziging is de toevoeging van een nieuwe standaard ‘Basisvaardigheden’. De inspectie kijkt in deze standaard naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Vanaf het schooljaar 2024/2025 […]

Mariëlle Paul volgt Dennis Wiersma op als onderwijsminister

VVD-kamerlid Mariëlle Paul (56) volgt de opgestapte Dennis Wiersma op als demissionair minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs. Ze is nu nog onderwijswoordvoerder in de VVD-fractie en blijft onderwijsminister totdat er een nieuw kabinet is. Paul is sinds 2021 parlementariër. Ze groeide op in Geldrop en studeerde Internationaal Recht in Leiden. Voordat ze haar politieke […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Feestelijke opening van het schooljaar bij BasisBuren met optreden van The Amazing Stroopwafels

Het nieuwe schooljaar bij BasisBuren is op een muzikale manier geopend met een spetterend optreden van de legendarische band “The Amazing Stroopwafels”.
Het is een band die bekend staat om hun vrolijke en aanstekelijke deuntjes. Hun aanwezigheid maakte de opening van het schooljaar tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl