Samen groeien

Meer mensen maken carrièreswitch naar het onderwijs

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks mensen van buiten het onderwijs voor de klas, in de afgelopen twee jaar steeg dit aantal naar bijna 700. Van iedere zes of zeven nieuwe leraren in het basisonderwijs is er één een zij-instromer in het beroep. Ook steeg het […]

Akkoord over nieuwe cao in het primair onderwijs

Onderhandelaars van de bonden en de PO-Raad zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75 procent per 1 juli aanstaande, net als in de cao vo. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof en is er invulling gegeven aan de professionaliseringsmiddelen voor […]

OCW: krimp leerlingenaantal primair onderwijs kantelt in 2025

Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in en kleine groei. Dat blijkt uit recente ramingen van het ministerie van Onderwijs. Door een geboortegolf in coronajaar 2021 groeide het aantal nul-jarigen met meer dan elf procent. Volgens het CBS is dit het begin van een structureel hoger geboortecijfer. Over vier […]

Ingekorte zomervakantie scholen als coronamaatregel van de baan

Het RIVM acht het inkorten van de zomervakantie ten gunste van een langere kerstvakantie niet noodzakelijk, aldus de ministers Kuipers en Wiersma. Het kabinet heeft besloten de zomervakantie van scholen niet in te korten. Het RIVM heeft in een aan de Tweede Kamer verzonden advies laten weten dat er vanuit gezondheidsperspectief voor een dergelijke maatregel […]

Nieuwe teksten cao primair onderwijs zijn gereed

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2022 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de […]

Onderwijsraad werkt coronascenario’s uit voor onderwijs

Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op een volgende coronagolf, werkt de Onderwijsraad met een aantal adviesraden deze zomer coronascenario’s uit voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen. Het is belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie, zodat overheid en samenleving niet worden overvallen en ad […]

Minister Dennis Wiersma komt met masterplan voor basisvaardigheden

Dennis Wiersma komt met een masterplan  voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs. Wiersma vraagt scholen om nu al te focussen op de verbetering van de basisvaardigheden. Sommige scholen hebben daar extra hulp bij nodig. Daarom krijgen zo’n 500 scholen komend schooljaar extra geld om de basisvaardigheden […]

“Samen voor het beste onderwijs”

Minister Dennis Wiersma heeft met de sociale partners een onderwijsakkoord gesloten. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris in het primair onderwijs en verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te […]

Loonkloof wordt nu gedicht

Het salarisgebouw voor personeel in het primair onderwijs wordt gelijkgetrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te werken, om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat is in een onderhandelaarsakkoord vastgelegd. Het betekent dat de vakbonden en de […]

Onderwijsinspectie: de jarenlange terugloop van onderwijsresultaten een halt toeroepen

De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt worden toegeroepen. Dat stelt de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs 2022. Dat is niet alleen broodnodig maar het is ook haalbaar, volgens de inspectie. De inspectie wijst op landen als Zweden en Ierland waar een terugval in onderwijsresultaten al eerder […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

'Wat is de maat…'

Wat is de maat,
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets,
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal,
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test,
waarmee geloof wordt vastgesteld?

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl