Samen groeien

Landelijke taskforce voor aanpak van lerarentekort

DEN HAAG – Ministers Slob en van Engelshoven stellen samen met het onderwijsveld een landelijke taskforce in om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder vrijblijvend worden. Dat schrijven de ministers aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven. Zij is vorig […]

Leerlingen groep 8 krijgen brief van minister Slob

DEN HAAG – Leerlingen van groep 8 in het hele land krijgen van minister Slob een brief waarin hij terugblikt op het “heel apart” verlopen schooljaar door de coronacrisis. Doordat de scholieren vanuit huis moesten werken, misten ze veel activiteiten die volgens de minister juist bijzonder zijn voor het laatste jaar op de basisschool. Door […]

Nederlandse jongeren hebben vooral stress door school

UTRECHT – Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar hebben vooral last van stress door school, zo blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van UNICEF. Volgens de organisatie wordt vaak gedacht dat deze leeftijdsgroep met name van sociale media gestrest raakt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. UNICEF liet het onderzoek uitvoeren door het […]

Pabo gaat ‘westerse vooringenomenheid’ in toelatingstoets onderzoeken

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo zijn gekleurd door “westerse vooringenomenheid”. Dit zou een obstakel kunnen zijn voor potentiële pabostudenten met een niet-westerse achtergrond. Het onderzoek volgt op een verzoek van de Tweede Kamer, die graag wil weten waarom er bij de toets zoveel uitval […]

Gerichte investeringen in onderwijs nodig

De Onderwijsraad heeft het advies Vooruitzien voor jonge generaties gepubliceerd. In het advies roept de Onderwijsraad op om juist in coronatijd gericht te investeren in onderwijs. Dat is cruciaal om uit de crisis te komen. De Onderwijsraad komt daarom in een advies met een beleids- en investeringsagenda voor de komende jaren. Het gaat om vraagstukken in […]

37 procent van docenten werkt voltijds

DEN HAAG – Circa 37 procent van de docenten werkt voltijds. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking. Het afgelopen jaar (2019) waren er 9 miljoen werkenden in ons land. De gemiddelde werkweek is al 10 jaar vrijwel onveranderd en ligt op 31 uur. 4,6 miljoen mensen werkten voltijds, in het […]

‘Verminder druk op kinderen en jongeren’

UTRECHT – De mentale druk op kinderen en jongeren neemt toe, onder meer door de prestatiedruk in het onderwijs en de maatschappij. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn maatregelen nodig om deze druk te verkleinen en hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Dat is een van de vier gezondheidsvraagstukken in de […]

Bijna 10% meer Pabo-studenten: aantal mannelijke studenten groeit stevig door

DEN HAAG – Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer […]

CBS: forse toename ziekteverzuim onderwijspersoneel

DEN HAAG – In het eerste kwartaal van dit jaar is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2%. Dit is het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. In het onderwijs lag dit zelfs op 5,6%, aldus nieuwe cijfers van het CBS. Het ziekteverzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal altijd […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Puzzelstukjes

Vorige week had ik een overleg met bestuurders van kinderopvang, onderwijs en gemeente. Als eerste hebben we mooie puzzelstukken op zijn plek gelegd voor wat betreft cultuureducatie. Dit is een van de onderdelen van een Koffer vol kansen.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl