Samen groeien

Kamermeerderheid voor nieuw onderwijsachterstandenbeleid

Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van minister Slob (Onderwijs) voor een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Met name scholen in de grote en middelgrote steden gaan er de komende jaren miljoenen op achteruit, wat opgebouwde voorzieningen als taalklassen en voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met grote risico’s op achterstanden zal doen […]

Voorjaarsnota: Onderwijs krijgt 65 miljoen

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor onderwijs om tegenvallers te compenseren. Het ministerie van onderwijs krijgt zo’n 65 miljoen euro om het gat op de begroting te dichten. Dit staat in de Voorjaarsnota. Dat er meer geld naar onderwijs gaat is te danken aan D66 en ChristenUnie die zich hard maakten voor meer onderwijsbudget. […]

Meeste ouders vinden burgerschapsvorming belangrijk

De meeste ouders in Nederland en Vlaanderen vinden dat levensbeschouwing en burgerschap als belangrijke thema’s in het (basis)onderwijs aan bod moeten komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de Vlaamse ouderkoepel KOOGO. Scholen in Nederland hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht tot burgerschapsonderwijs (artikel 8.3, WPO), met als doel actief […]

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord met € 170 miljoen omhoog […]

‘Een krachtige rol voor schoolleiders’

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de minister van OCW een advies  uitgebracht over de vraag hoe schoolleiders een krachtige rol kunnen spelen. In het advies schrijft de Onderwijsraad dat ‘schoolleiders van groot belang voor de onderwijskwaliteit zijn. Hun vak is de laatste decennia veranderd. De huidige praktijk vraagt van schoolleiders meer aandacht voor leiderschap […]

Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen

De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs. In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 gepeild zijn. De inspectie wil […]

Zelfstandig filmpjes kijken is niet leerzaam

45% van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Dit blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media 2018 onderzoek* dat bij de start van de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. Jonge kinderen komen steeds eerder in aanraking met […]

Minister reageert op Rapport Onderwijsinspectie

Bijna alle scholen halen het basisniveau; maar leerlingen die goed kunnen leren, krijgen desondanks nog steeds niet de uitdaging die ze nodig hebben. Dat drukt de resultaten van het hele onderwijs, constateert de inspectie in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. ‘Het is – helaas – een bekend en hardnekkig probleem en het is goed […]

Estafette voor Ropa-run

Op 28 maart hebben alle scholen meegedaan aan de estafette van de Burense Roparun-teams. Overal zijn flessen opgehaald waardoor de scholen de teams gesponsord hebben voor 1400 euro. Bijgaand een filmpje dat Joris en Jur Marringa hebben gemaakt. Ze hebben met z’n tweeën vijf uur op een tandem moeten zitten, maar het was niet voor […]

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Veiligheid

NOS en het AD van vorige week vrijdag: ‘Een op de zes kinderen leeft in een oorlogssituatie’. Je weet het, maar toch schrik je ervan. Althans, ik wel. Wij leven in een westerse bubbel, maken ons druk om lage internetsnelheid, het aantal kalfjes dat aan een koe wordt toegeschreven en Sven die zesde wordt.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • Erichemseweg 2
  • 4116 GC Buren
  • Postbus 700
  • 4116 ZJ Buren
  • Tel.: 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl