Samen groeien

Voorzitter schoolleiders: tijdens de zomervakantie blijven oefenen?

In het AD stond dezer dagen een provocerend artikeltje, onder de titel: leraren adviseren: blijf stampen tijdens de vakantie. De teneur van het artikel: ouders moeten hun kinderen tijdens de zomervakantie bijspijkeren. Dat zouden basisschoolleraren vinden. In het nieuwe schooljaar zouden ze wekenlang nodig hebben om leerlingen weer op het juiste niveau te krijgen. Leraren […]

Aantal aanmeldingen pabo’s stijgt flink door lerarentekort

Het aantal aanmeldingen bij pabo’s is flink gestegen. De berichten over het lerarentekort in het basisonderwijs hebben een positief effect op het aantal aanmeldingen bij de pabo’s; dat is namelijk substantieel toegenomen. De verbeterde cao, waardoor basisschooldocenten er gemiddeld 8,5 procent op vooruit gaan, kan geen rol hebben gespeeld bij de stijgende populariteit van de […]

Vereniging van schoolleiders: ‘Tijd om voor onszelf op te komen.’

Basisschooldirecteuren gaan er in de nieuwe cao een stuk minder op vooruit dan leraren. Volgens de nieuwe cao, die in juni j.l. na maanden van verhitte onderhandelingen en stakingen werd beklonken, krijgen basisschoolleraren er gemiddeld 8,5 procent bij. Directeuren, klassenassistenten, conciërges, logopedisten en schoolpsychologen gaan er een stuk minder op vooruit; zij krijgen 2,5 procent […]

Onderwijsraad adviseert overheid om financiering scholen te veranderen

DEN HAAG – De Onderwijsraad heeft in een rapport de overheid geadviseerd om de financiering van scholen inzichtelijker en eenvoudiger te maken. Ook moet de verantwoording van uitgaven helderder worden. Daarnaast moet worden berekend of de bedragen die scholen krijgen toereikend zijn. Scholen krijgen jaarlijks een rijksbijdrage (een zogeheten lumpsum) en beslissen zelf waaraan ze die […]

Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord primair onderwijs

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maken donderdag 28 juni ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt daardoor maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor […]

DEBATAVOND RvT EN GMR OVER PASSEND ONDERWIJS

Twee keer per jaar komen de leden van de GMR en de RvT bij elkaar. Dat zijn gelegenheden om een bepaald onderwerp uit te diepen. Op dinsdagavond de 27ste juni was het weer zo ver. Op de Koningin Beatrixschool in Buren werd levendig gediscussieerd over Passend Onderwijs. Er is daarover nogal wat te doen; in […]

Regionale arbeidsmarktanalyses geven lerarentekort in eigen regio aan

Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen in de komende jaren daalt. Dit blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. Vier daarvan gaan over de arbeidsmarkt in de vier grote steden. De scholen kunnen in […]

Functiemix afgeschaft

Schoolbesturen en vakbonden zijn het eens over een nieuwe Cao. Met de invoering van de nieuwe salarisschalen wordt de omstreden functiemix afgeschaft. Die mix werd in 2008 ingevoerd om het loopbaanperspectief van leraren te verbeteren. De afspraak was dat in 2015 48 procent van de basisschoolleraren in de hogere functieschaal LB zou moeten zitten. De […]

Verplichte inschrijving lerarenregister tot nader order in de ijskast

De verplichte inschrijving van alle Nederlandse leraren in een nationaal lerarenregister is voorlopig van de baan. Minister Slob van Onderwijs zet het plan van het vorige kabinet, dat groot verzet opriep onder schoolbestuurders en leraren, tot nader order in de ijskast. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij eerst op zoek gaat naar andere […]

Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalarissen

Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. De sociale partners willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Het kabinet heeft […]

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Veiligheid

NOS en het AD van vorige week vrijdag: ‘Een op de zes kinderen leeft in een oorlogssituatie’. Je weet het, maar toch schrik je ervan. Althans, ik wel. Wij leven in een westerse bubbel, maken ons druk om lage internetsnelheid, het aantal kalfjes dat aan een koe wordt toegeschreven en Sven die zesde wordt.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • Erichemseweg 2
  • 4116 GC Buren
  • Postbus 700
  • 4116 ZJ Buren
  • Tel.: 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl