Samen groeien

Kabinet Wijst 351,6 Miljoen Euro Toe voor Versterking Technologieonderwijs

Het regeringsinitiatief Techkwadraat heeft groen licht gekregen om te beginnen. Het doel van het programma is om elk kind, zonder onderscheid te maken naar achtergrond of inkomensniveau, technisch en digitaal onderwijs te bieden. Zo kan elk kind een solide fundament van technische en praktische vaardigheden opbouwen, waardoor ze beter in staat zijn om later een […]

Kamermeerderheid wil meer meesters voor de klas

Een meerderheid binnen de Tweede Kamer is van mening dat het aantal mannelijke docenten in het basisonderwijs moet toenemen. Tijdens een recent commissiedebat toonden partijen zoals PVV, VVD, NSC, BBB, en SGP steun voor een initiatief van ChristenUnie-lid Don Ceder om het aantrekken van mannen tot het basisschoolonderwijs te bevorderen. Ceder benadrukte dat in 2022 […]

In Ierland lukte het om kinderen weer goed te laten lezen

Begin december kwam het internationale PISA-onderzoek uit. Dat was internationaal een schok, althans voor een aantal landen. Voor Nederland bleek dat scholieren van 15 jaar de afgelopen jaren steeds slechter zijn gaan lezen. De onderwijsinspectie waarschuwde hier de afgelopen jaren ook voor. Twee jaar geleden wees de inspectie in een rapport op Ierland. Daar was in […]

Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van onderwijsinnovaties door docenten?

Bij onderzoek naar het gebruik van onderwijsinnovaties door docenten wordt vaak verondersteld dat deze als rationele actoren tot de beslissing zijn gekomen een onderwijsinnovatie te gebruiken. Dat beeld behoeft nuance, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Eigenlijk is er maar één factor die significante invloed heeft op het innovatieve gedrag van docenten: intrinsieke motivatie. […]

PISA: leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen fors gedaald

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is fors gedaald. Dit blijkt uit internationaal PISA-onderzoek. Nederland behoort op dit gebied tot de laagst scorende landen in Europa. Ook de prestaties rondom rekenen zijn ten opzichte van vier jaar geleden gedaald, maar bevinden zich nog boven het OESO-gemiddelde. Kort samengevat scoren Nederlandse leerlingen hoger dan het gemiddelde van […]

Onderwijsraad roept een nieuw kabinet op niet te bezuinigen op onderwijs

In een brief aan een nieuw kabinet adviseert de Onderwijsraad te komen tot gerichte en samenhangende ambities voor het onderwijs op de lange termijn en niet te bezuinigen op onderwijs. Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die […]

Sectorrapportage primair onderwijs 2023

De PO-Raad heeft de Sectorrapportage primair onderwijs 2023 gepubliceerd. Hierin geeft de sectororganisatie op basis van cijfers en feiten aan hoe het op verschillende terreinen met het primair onderwijs is gesteld. De sectorrapportage gaat onder andere over onderwijskwaliteit, kansengelijkheid, de personeelstekorten, schaalgrootte en onderwijshuisvesting. Sectorrapportage primair onderwijs 2023 Bron: VOS ABB

PO-Raad sluit zich aan bij landelijke mobieltjesafspraak

De PO-Raad sluit zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Ook de AVS (vereniging van de schoolleiders) doet dat. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen. Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons […]

Nederlanders nemen werkdruk onderwijssector niet serieus genoeg

Medewerkers uit de onderwijssector vinden massaal (87%) dat de werkdruk niet serieus wordt genomen door mensen van buiten de sector. Ook realiseren ‘buitenstaanders ‘ zich te weinig hoe waardevol het werk is, zo stelt 86 procent van de onderwijsmedewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van Visma I Raet, uitgevoerd onder onderwijsprofessionals. Bijna alle medewerkers uit het […]

Kabinet had tijdens coronacrisis te weinig oog voor onderwijs

Het kabinet bleef zich tijdens de coronacrisis blindstaren op de gevolgen voor de gezondheidszorg en heeft daarmee andere sectoren, zoals het onderwijs, over het hoofd gezien. Dat concludeert de Onderzoeksvraag voor Veiligheid (OvV). De strategie tijdens de crisis bleef gericht op het beschikbaar houden van de acute zorg. De bezetting van de intensive care bedden […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Verwendag bij het Nederlands Openluchtmuseum: Een dag om te koesteren

De verwendag op 21 mei 2024 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was een evenement om niet snel te vergeten. De dag begon met een hartelijke ontvangst, waarna een medewerker van het Openluchtmuseum een korte presentatie gaf over de rijke geschiedenis en de unieke ervaringen die het museum te bieden heeft.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl