Samen groeien

Miljoenen voor innovatief bewegingsonderwijs basisscholen

DEN HAAG – Om scholen in staat te stellen om innovatieve plannen voor het bewegingsonderwijs door te kunnen voeren, wordt het budget voor bewegingsonderwijs uit de prestatiebox de komende 2 jaar gebruikt. Daarover heeft de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema aangenomen. Het doel van de innovatieve plannen moet zijn dat elk kind […]

Oproep onderwijssector: doe er alles aan om scholen open te houden

UTRECHT – Diverse organisaties uit het onderwijs roepen onderwijspersoneel en leerlingen op er “met elkaar alles aan te doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden”. Om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, zo schrijven de VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie […]

‘Driekwart van de basisscholieren krijgt liever op school dan thuis les’

UTRECHT – De helft van de basisscholieren is thuis niet gemotiveerd om met hun schoolwerk aan de gang te gaan en driekwart geeft aan dat ze liever naar school gaan dan thuisonderwijs volgen. Dat blijkt uit de OnderwijsMonitor, een onderzoek onder 700 leerlingen tussen de 8 en 12 jaar en 1.000 ouders. Uit het onderzoek […]

Slob: ‘Vooralsnog geen extra coronamaatregelen op scholen’

DEN HAAG – Minister Slob ziet vooralsnog niets in extra coronaregels op scholen om een veilige werkomgeving voor leraren te garanderen. Dat zegt hij vandaag in gesprek met De Telegraaf. Vakbonden zijn bezorgd en vinden dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen. Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen […]

Slob: leraar moet meer inspraak krijgen bij hulp zorgleerling

DEN HAAG – Docenten moeten meer inspraak krijgen bij het besteden van het geld voor passend onderwijs. Dat zegt minister Slob in een interview met NRC. De minister hoopt hiermee leraren beter in staat te stellen zorgleerlingen goed te helpen. Vorige week bleek uit onderzoek dat 75% van de leraren zorgleerlingen niet goed kan helpen. […]

Sekseverschillen in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenning uitgevoerd naar sekseverschillen in het onderwijs, omdat er zorgen zijn over een mogelijke achterstand van jongens. De raad heeft de verkenning inmiddels aan de vaste commissie van OCW aangeboden. De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun […]

Rutte: scholen zo lang mogelijk open houden

DEN HAAG – Het kabinet wil proberen de scholen zo lang mogelijk open te houden. “Het probleem ligt niet bij scholieren. Het lost niet veel op de scholen dicht te doen en het heeft enorme gevolgen voor de kinderen”, aldus premier Mark Rutte vrijdag. Het aantal besmettingen met het virus neemt snel toe. Het kabinet […]

Inspectie onderzoekt bijzondere bekostiging in primair en speciaal onderwijs

DEN HAAG – In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de inspectie in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit naar de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging in 2020 voor leerlingen bij scholen in het primair en speciaal onderwijs. Hierover bericht de Onderwijsinspectie. De inspectie kijkt […]

Hulp voor scholieren

Het ministerie van OCW gaat in 2020 en 2021 een half miljard uitgeven om de gevolgen van corona voor scholieren en studenten te beperken, zoals beloofd. Ongeveer de helft is bestemd voor bijlessen en zomerscholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De andere helft gaat naar studenten (mbo en hoger onderwijs) die studievertraging hebben opgelopen. […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Bij ons gaat het onderwijs gewoon door

‘We hebben ons in de nog steeds voortdurende corona-crisis niet uit het veld laten slaan. We zijn gewoon doorgegaan met onderwijsontwikkeling.’
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl