Samen groeien

Minister Wiersma over het bieden van gelijke kansen

Minister Dennis Wiersma heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij ingaat op het bieden van gelijke kansen door het onderwijs. Hij zegt in die brief dat het onderwijs voor alle kinderen van goede kwaliteit moet zijn; daarbij mogen het inkomen en/of de opleidingsachtergrond van ouders geen verschil maken. Wiersma schrijft dat de keuzes […]

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen

De laatste corona-adviezen – het (zelf)test- en isolatieadvies –  kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept […]

Kabinet weigert publieke long covid-regeling onderwijs

Het is aan de sociale partners en niet aan het kabinet om met een regeling te komen voor mensen uit het onderwijs die langdurige coronaklachten hebben. Dat benadrukken de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een brief aan de onderwijsvakorganisaties. De vakbonden willen dat het kabinet met een publieke regeling komt voor onderwijspersoneel met […]

Lerarenbeurs zeer waarschijnlijk verlengd

Minister Wiersma heeft besloten de Subsidieregeling Lerarenbeurs met vijf jaar te verlengen, tot en met schooljaar 2027-2028. Met de Lerarenbeurs kunnen leraren in het po, mbo en ho een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en studieverlof indien zij een bachelor of masteropleiding gaan volgen. De regeling Lerarenbeurs vervalt per 1 april 2023 en dient te […]

CBS: hoogste vacaturegraad in kinderopvang ooit gemeten

Niet alleen is er sprake van een lerarentekort in Nederland, ook in de kinderopvang is dat het geval. In het tweede kwartaal van 2022 stonden tegenover elke duizend banen 55 vacatures. Het is de hoogste vacaturegraad die ooit in de kinderopvang is gemeten. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een groei van ruim […]

Minister Robbert Dijkgraaf krijgt rode kaart van RED-team Onderwijs

Er heerst een oorverdovende stilte als het gaat om het benoemen van een van de grootste oorzaken van de dalende onderwijsprestaties van leerlingen in het funderend onderwijs: de opleiding en bijscholing van leraren. Terwijl minister Wiersma alle zeilen bijzet om de basisvaardigheden op orde te brengen, heeft zijn collega Dijkgraaf voor het hoger onderwijs nog […]

Maarten van Rossem: “slecht gesteld met kennis van de vaderlandse geschiedenis”

Maarten van Rossem vindt dat het slecht gesteld is met de kennis van de vaderlandse geschiedenis onder Nederlanders. Dat zei Van Rossem recent in het AD. Aanleiding was een aflevering van De Slimste Mens, waarin de historicus jurylid is. In de betreffende aflevering wist geen van de kandidaten in welke stad Bonifacius in 754 werd […]

Meer geld maar onderwijs voor (hoog)begaafden

Minister Wiersma trekt 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Het is de bedoeling dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafden onderdeel wordt van de bekostiging; dus dat de beschikbare middelen structureel beschikbaar worden gesteld, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam […]

Landelijk beeld: personeelstekorten lopen op

Het lerarentekort in het basisonderwijs loopt verder op. Gemiddeld gaat het om een tekort van 9,5 procent in het basisonderwijs, tegen 9,1 procent vorig jaar; bijna tienduizend voltijdsbanen. Deze cijfers komen uit een brief van de beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer. De scholen in de grote steden hebben de grootste gaten in hun bezetting; […]

Inspectie: leesontwikkeling van leerlingen staat onder druk

De leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde basisonderwijs 2020–2021. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen nodig in het leesonderwijs op school, als in het leesgedrag van leerlingen thuis. Deze veranderingen vragen om een brede aanpak, […]

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl