Samen groeien

PO-Raad sluit zich aan bij landelijke mobieltjesafspraak

De PO-Raad sluit zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Ook de AVS (vereniging van de schoolleiders) doet dat. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.

Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons en andere devices niet meer welkom in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief gebruik concreet inhoudt. Daarnaast is het belangrijk dat zij na de kerstvakantie samen met de leraren, leerlingen en ouders bepalen wat precies de regels zijn op hun school, zodat de regels vanaf het schooljaar 2024-2025 in kunnen gaan. Maatwerk is dus per school binnen de afspraken steeds het uitgangspunt.

Deelnemers van de ledenpeiling gaven aan dat ze de symbolische waarde van de afspraak belangrijk vinden. Ook heeft de sector volgens een groot deel van de deelnemers landelijke afspraken nodig: de afspraak kan discussies op school voorkomen en maakt volgens sommigen de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker.

‘De landelijke afspraak is de afgelopen periode ook binnen onze vereniging flink bediscussieerd’, vertelt PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. ‘Toch is de conclusie uiteindelijk helder: door ons aan te sluiten zorgen we voor een duidelijke afspraak voor het hele funderend onderwijs en hebben scholen tegelijkertijd de ruimte om passend beleid te ontwikkelen. Het is belangrijk dat de politiek het primair onderwijs nu vertrouwen geeft om dit goed te regelen en niet met onnodige extra wet- en regelgeving komt.’

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan

Wat een inspirerende avond was het, waarop we samenkwamen met RvT, GMR en staf. Op deze avond reflecteerden we op ons huidige strategisch beleidsplan (sbp) en keken vooruit naar een veelbelovende toekomst. Deze avond werd begeleid door Igor Verettas van Bureau de Bedoeling. De waardevolle input tijdens deze bijeenkomst zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan. De input werd op deze avond live getekend door Jeannet van der Krol van Teken je boodschap.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl