Samen groeien

Onderwijsbegroting 2024

Het ministerie van OCW heeft in 2024 een begroting van 55,4 miljard euro, ongeveer evenveel als dit jaar. Het besteedt daarvan 1,5 miljard euro aan het bestrijden van het lerarentekort en 1 miljard aan maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het kabinet haalde wel de kaasschaaf over diverse posten in het primair en voortgezet onderwijs.

Het bestrijden van kansenongelijkheid is ook een belangrijk streven van het demissionaire kabinet. Daar is meer dan 920 miljoen euro voor gereserveerd, onder meer om de startpositie van jonge kinderen te verbeteren, bijvoorbeeld door deelname aan voorschoolse educatie te stimuleren en te investeren in de kwaliteit van de jongste kinderen in het basisonderwijs.

Wat wordt afgebouwd is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat de achterstanden moest wegwerken die leerlingen hadden opgelopen door de schoolsluitingen in coronatijd. Was daar dit jaar nog 1,5 miljard voor beschikbaar, volgend jaar daalt dat naar 52,5 miljoen euro.

Bronnen : NRC; PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan

Wat een inspirerende avond was het, waarop we samenkwamen met RvT, GMR en staf. Op deze avond reflecteerden we op ons huidige strategisch beleidsplan (sbp) en keken vooruit naar een veelbelovende toekomst. Deze avond werd begeleid door Igor Verettas van Bureau de Bedoeling. De waardevolle input tijdens deze bijeenkomst zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan. De input werd op deze avond live getekend door Jeannet van der Krol van Teken je boodschap.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl