Samen groeien

Tweede Kamer: vraagtekens bij ambities masterplan basisvaardigheden

De Tweede Kamer steunt op hoofdlijnen de uitwerking van het masterplan basisvaardigheden, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de geformuleerde ambities. Ook zijn er zorgen over de druk op de sector. Dit bleek uit een debat over het curriculum en het masterplan basisvaardigheden.

In een brief die vooraf door minister Wiersma naar de Kamer was gestuurd, staat de ambitie dat over vijf jaar de basis bij alle leerlingen op orde moet zijn. Voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten, is dat minimaal niveau 1 F. De Kamer sprak haar waardering uit voor de concreetheid van de doelen, maar toonde zich tegelijkertijd bezorgd over de toenemende druk op de sector.

De minister vindt ook dat het om ambitieuze doelen gaat. Over drie jaar komt er een tussentijds meetmoment om te kijken of de resultaten de goede richting op bewegen. Als dat niet zo is, kunnen de plannen, doelen en het tijdspad worden bijgestuurd. De minister benadrukte daarbij dat het om beleidsdoelen gaat en niet om afrekenbare doelen voor individuele scholen.
De inspectie beoordeelt de kwaliteit op scholen en werkt aan een aanscherping van het toezicht op basisvaardigheden. De PO-Raad stelt dat aanscherpen van het toezicht geen garantie biedt voor het  verbeteren van de basisvaardigheden.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl