Samen groeien

PO-Raad onderschrijft opgaven uit Staat van het Onderwijs 2023

Leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben een grote inhaalslag gemaakt. Schoolbesturen sturen meer op basisvaardigheden en kansrijk adviseren werpt zijn vruchten af. Dit en meer blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2023, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie.
De PO-Raad is verheugd met dit nieuws, maar deelt ook de zorgen rondom rekenen en kwaliteitszorg.

Lichtpuntjes zijn verder dat de leervertraging bij begrijpend lezen is ingelopen en er landelijk weer zicht is op de referentieniveaus, nu ook in het gespecialiseerd onderwijs.

De inspectie schrijft dat veruit de meeste scholen in sterke mate een stimulans van hun bestuur ervaren om ambitieuze doelen te stellen voor taal en rekenen. Focus op de basisvaardigheden en sturing op professionalisering blijven zeker gewenst.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl