Samen groeien

PO-Raad onderschrijft opgaven uit Staat van het Onderwijs 2023

Leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben een grote inhaalslag gemaakt. Schoolbesturen sturen meer op basisvaardigheden en kansrijk adviseren werpt zijn vruchten af. Dit en meer blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2023, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie.
De PO-Raad is verheugd met dit nieuws, maar deelt ook de zorgen rondom rekenen en kwaliteitszorg.

Lichtpuntjes zijn verder dat de leervertraging bij begrijpend lezen is ingelopen en er landelijk weer zicht is op de referentieniveaus, nu ook in het gespecialiseerd onderwijs.

De inspectie schrijft dat veruit de meeste scholen in sterke mate een stimulans van hun bestuur ervaren om ambitieuze doelen te stellen voor taal en rekenen. Focus op de basisvaardigheden en sturing op professionalisering blijven zeker gewenst.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan

Wat een inspirerende avond was het, waarop we samenkwamen met RvT, GMR en staf. Op deze avond reflecteerden we op ons huidige strategisch beleidsplan (sbp) en keken vooruit naar een veelbelovende toekomst. Deze avond werd begeleid door Igor Verettas van Bureau de Bedoeling. De waardevolle input tijdens deze bijeenkomst zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan. De input werd op deze avond live getekend door Jeannet van der Krol van Teken je boodschap.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl