Samen groeien

Voorjaarsnota 2023: kabinet gaat ook op onderwijs bezuinigen

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd. Ook het onderwijs levert in. Bezuinigingen vinden plaats op een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke loon- en prijsbijstelling zijn op dit moment nog niet bekend.

Het lijkt erop dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling door het kabinet wordt ingezet voor een rijksbrede dekkingsopgave. De PO-Raad weet nog niet wat de betreffende passage in de Voorjaarsnota precies betekent voor de bekostiging van schoolorganisaties. Pas als de suppletoire begroting naar de Tweede Kamer is gestuurd, zal meer duidelijk worden.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan

Wat een inspirerende avond was het, waarop we samenkwamen met RvT, GMR en staf. Op deze avond reflecteerden we op ons huidige strategisch beleidsplan (sbp) en keken vooruit naar een veelbelovende toekomst. Deze avond werd begeleid door Igor Verettas van Bureau de Bedoeling. De waardevolle input tijdens deze bijeenkomst zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van ons nieuw strategisch beleidsplan. De input werd op deze avond live getekend door Jeannet van der Krol van Teken je boodschap.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl