Samen groeien

OCW wil meer regie bij de lerarenopleidingen

De opleidingen voor leraren zijn te versnipperd en reageren te traag op nieuwe ontwikkelingen. Daarom moet er meer regie komen, zo staat in een visiebrief van minister Dennis Wiersma (OCW), die momenteel zijn grensoverschrijdend gedrag probeert te verbeteren.

De overheid zou meer moeten sturen op wat aankomende leraren leren op een lerarenopleiding. Voor het optimaliseren van de samenwerking tussen beroepsgroep, besturen, lerarenopleidingen en het ministerie past ook een actievere opstelling van de overheid ten aanzien van de verwachtingen aan leraren en hun opleiding.

Zorgwekkend is zo bezien dat lerarenopleiders hun studenten lang niet altijd startbekwaam achten wat betreft onderdelen van de vakdidactische vaardigheden in taal- en rekenonderwijs, noch qua taal- en rekenvaardigheden van de studenten zelf.

Een betrokken rol van de overheid bij de lerarenopleiding is daarom passend, vindt Wiersma. Om tot een betere afstemming te komen wordt een nieuw gremium ingesteld: het curriculumberaad. Daarnaast komt er een landelijk kennis- en coördinatiecentrum. Via deze organen kan de minister als opdrachtgever meer samenhangend sturen op het proces van vernieuwing van de inhoud en het niveau van de lerarenopleidingen, inductie en daaraan verbonden voortgaande professionaliseringsmogelijkheden.

Bron: ScienceGuide

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

BasisBuren vindt dat scholen en ouders partners zijn

Het is mooi om te zien hoe alle geledingen betrokken zijn geweest bij dit proces. We hebben geluisterd naar de stemmen van al onze belanghebbenden, inclusief een vertegenwoordiging van onze leerlingen. En eerlijk gezegd, wie kan beter vertellen wat er nodig is dan degenen die dagelijks in onze klaslokalen zitten?

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl