Samen groeien

Onderwijsorganisaties vragen kabinet om meer loonruimte

Onderwijsorganisatie, waaronder de PO-Raad, hebben het kabinet in een brief opgeroepen meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van arbeidskosten voor personeel in alle onderwijssectoren.

Het nijpende personeelstekort en de ongekend hoge inflatie van de laatse maanden zijn aanleiding voor het verzoek. Jaarlijks stelt het kabinet de hoogte van de overheidsbijdrage voor arbeidsvoorwaarden in de (semi)publieke sector vast. Deze kabinetsbijdrage is een belangrijke bron voor het maken van loonafspraken. Het CPB heeft voor de contractloonstijging in 2023 een percentage van 5,2 opgenomen. De voorzitters van de ‘raden’ bepleiten in de brief een bijstelling naar boven.

Als het kabinet meent te kunnen volstaan met het percentage van 5,2 procent, zal dat leiden tot ernstige dilemma’s.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl