Samen groeien

Minister Wiersma over het bieden van gelijke kansen

Minister Dennis Wiersma heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij ingaat op het bieden van gelijke kansen door het onderwijs. Hij zegt in die brief dat het onderwijs voor alle kinderen van goede kwaliteit moet zijn; daarbij mogen het inkomen en/of de opleidingsachtergrond van ouders geen verschil maken.

Wiersma schrijft dat de keuzes die in het onderwijs worden gemaakt later ook van grote invloed kunnen zijn op de kansen op de arbeidsmarkt en de loopbaan van een leerling: het bieden van gelijke kansen is een opgave voor ons allemaal, die cruciaal is om iedereen te laten meedoen in de samenleving, aldus Wiersma.
In het onderwijs zijn acties op korte termijn nodig en ook mogelijk; sommige veranderingen zullen meer tijd kosten. Wiersma neemt maatregelen op vijf terreinen:

  • Focus op de startpositie van jonge kinderen: investeringen in de kwaliteit en het bereik van voor- en vroegschoolse educatie.
  • Garanderen van de basiskwaliteit van het onderwijs: met een meerjarige aanpak van de basisvaardigheden voor leerlingen en door de beschikbaarheid van goede leraren, vooral waar dat het meeste nodig is.
  • Zorg voor gelijke toegang tot onderwijs: stimuleren dat leerlingen ongeacht het inkomen van hun ouders toegang hebben tot scholen en extra activiteiten.
  • Verrijking van de omgeving voor kinderen en jongeren: in het programma School en Omgeving bieden gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties een rijke schooldag aan leerlingen.
  • Vergroten van flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs: praktijkgerichte programma’s in het hele onderwijs en meer flexibiliteit in de overgang naar voortgezet onderwijs.

Bron: Brief Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs, van Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer.

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl