Samen groeien

Lerarenbeurs zeer waarschijnlijk verlengd

Minister Wiersma heeft besloten de Subsidieregeling Lerarenbeurs met vijf jaar te verlengen, tot en met schooljaar 2027-2028. Met de Lerarenbeurs kunnen leraren in het po, mbo en ho een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en studieverlof indien zij een bachelor of masteropleiding gaan volgen. De regeling Lerarenbeurs vervalt per 1 april 2023 en dient te worden verlengd. Daartoe heeft de minister nu een brief en een conceptregeling aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en is, met het oog op het lerarentekort, van groot belang. Uit het eindrapport van het evaluatierapport van de Lerenbeurs blijkt dat de Lerarenbeurs bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau.

Bronnen: Wijzigingsregeling Lerarenbeurs 2023-2028, (OCW); VO-raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl