Samen groeien

Meer geld maar onderwijs voor (hoog)begaafden

Minister Wiersma trekt 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Het is de bedoeling dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafden onderdeel wordt van de bekostiging; dus dat de beschikbare middelen structureel beschikbaar worden gesteld, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam van passend onderwijs wordt voorzien.

Wiersma benadrukt dat het belangrijk is dat de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs laten zien dat het hoogbegaafdheidsonderzoek een structurele plaats heeft binnen het totale spectrum. Daarnaast wil de minister dat ze aandacht hebben voor het borgen van kennis en expertise.

Bronnen: Onderwijsland; VOS/ABB

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl