Samen groeien

Landelijk beeld: personeelstekorten lopen op

Het lerarentekort in het basisonderwijs loopt verder op. Gemiddeld gaat het om een tekort van 9,5 procent in het basisonderwijs, tegen 9,1 procent vorig jaar; bijna tienduizend voltijdsbanen.
Deze cijfers komen uit een brief van de beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer.

De scholen in de grote steden hebben de grootste gaten in hun bezetting; hier gaat het om een tekort van ruim 15 procent, waarbij er grote verschillen bestaan tussen wijken. Ruwweg geldt: hoe armer de wijk, hoe groter het lerarentekort.

Het lerarentekort stijgt ondanks de investeringen door het kabinet. Er kwamen onder meer subsidies om de werkdruk te verlagen en salarisverhogingen voor leraren. In hun brief aan de Kamer zeggen de ministers dat dat niet genoeg helpt. “De aanpak is te versnipperd en soms te vrijblijvend”.

Minister Wiersma vindt dat schoolbesturen en vakorganisaties aan zet zijn om snel tot iets goeds te komen, waarin de pijn regionaal wordt verdeeld en waarin maatwerk mogelijk is. Wiersma spreekt in dit verband van regionale solidariteit, wat dat ook moge betekenen.

Bronnen: NRC; PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl