Samen groeien

Onderwijsraad brengt advies Taal en rekenen in het vizier uit

Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad in het advies Taal en rekenen in het vizier.

Het gaat nu niet goed met de beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren. Terwijl die beheersing essentieel is voor het leren van andere vakken en leergebieden en om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs en samenleving.
Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen. De kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs wordt bepaald door vele met elkaar samenhangende factoren. Zoals de landelijke einddoelen en niveaus, de wijze van toetsen, de startbekwaamheid van leraren, de lesmethoden, de professionalisering en de kennisinfrastructuur. Deze factoren moeten langdurig en in samenhang worden aangepakt.

Goed taal- en rekenonderwijs vraagt om een hoge kwaliteit van professioneel handelen. De raad adviseert daartoe dat lerarenopleidingen ervoor zorgen dat afgestudeerde studenten startbekwaam zijn om goed taal- en rekenonderwijs te kunnen geven en dat zij zelf taal- en rekenvaardig zijn. De raad beveelt de overheid aan om beide aspecten aan het eind van de opleiding centraal te toetsen.
Blijvend professionaliseren in taal- en rekenonderwijs moet de norm zijn.

Bron: Nieuwsbericht Onderwijsraad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Ook in deze crisistijd zijn we goed bezig

‘We leven in een tijd van aan elkaar geknoopte crises. Wij kunnen in het onderwijs echt niet alle maatschappelijke problemen oplossen; dat kunnen we de kinderen op school ook niet leren. We kunnen ze op dit moment niets anders meegeven dan wat we denken dat ze later in de maatschappij nodig hebben.’

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl