Samen groeien

Kabinet maakt plannen voor stelselherziening kinderopvang bekend

Onlangs besprak de ministerraad de kabinetsplannen voor de stelselherziening kinderopvang. Een belangrijk onderdeel is het bijna gratis maken van de kinderopvang voor werkende ouders.

De PO-Raad is blij dat het kabinet werkt aan directe financiering van de kinderopvang en toewerkt naar 96% vergoeding, ongeacht de werkstatus en het inkomen van de ouders. De PO-Raad ziet dit als eerste stap naar een nieuw stelsel, met de kinderopvang als publieke voorziening voor álle kinderen. Tegelijkertijd heeft de raad zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang als het stelsel op de beoogde manier wordt herzien.

Het kabinet benadrukt in de plannen namelijk vooral de voordelen van het oplossen van de oplopende arbeidsmarkttekorten. Terwijl het tegengaan van kansenongelijkheid voor het primair onderwijs juist zo belangrijk is: alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zet ook vraagtekens bij het loslaten van kinderopvang als bevordering van kansenongelijkheid. Daarnaast maakt het SCP zich zorgen over de kwaliteit en betaalbaarheid van de kinderopvang als deze herziening wordt doorgevoerd.

De verwachting is dat dor de kinderopvangtoeslag tot 96% de vraag naar kinderopvang zal toenemen, met mogelijk een forse stijging van de uurprijzen als gevolg. Het is derhalve voor de PO-Raad essentieel dat er een maximaal uurtarief komt zonder aanvullende eigen bijdrage van ouders, of een aanvullende eigen bijdrage van maximaal 5%.

Bron: PO-Raad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Ook in deze crisistijd zijn we goed bezig

‘We leven in een tijd van aan elkaar geknoopte crises. Wij kunnen in het onderwijs echt niet alle maatschappelijke problemen oplossen; dat kunnen we de kinderen op school ook niet leren. We kunnen ze op dit moment niets anders meegeven dan wat we denken dat ze later in de maatschappij nodig hebben.’

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl