Samen groeien

Signalen uit de praktijk over het masterplan basisvaardigheden

In de eerste helft van 2022 hebben beleidsmedewerkers van OCW gesprekken gevoerd met een breed scala aan mensen uit het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden. Centraal in deze gesprekken stond de vraag: ‘wat heeft het onderwijs nodig om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te kunnen geven?’.

In een recent uitgekomen verslag zijn de volgende algemene signalen opgetekend:

 • Belang van een goede basis wordt breed gedragen
 • Uiteenlopende opvattingen over ‘de basis’. Over taal en rekenen is consensus, maar over digitale geletterdheid en burgerschap minder.
 • Het leraren tekort is de grootste belemmerende factor met betrekking tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.
 • Te weinig ruimte om met elkaar na te denken over het onderwijs. Als gevolg van het lerarentekort zijn leerkrachten en schoolleiders dagelijks bezig het hoofd boven water te houden.
 • Bij- en nascholing lastig te realiseren. Professionalsering is een belangrijke factor in het werkplezier. Maar het is lastig te organiseren omdat er vaak geen vervanger gevonden kan worden.
 • Positieve framing van het beroep van leraar en schoolleider. Meer aandacht besteden aan de mooie kanten van het werk, ook in de media.

Bron: Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden; ministerie van OCW.

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

 • De Wetering 3
 • 4021 VZ Maurik
 • Telefoon:
 • 0344-691177
 • E-mail: info@basisburen.nl