Samen groeien

Onderwijsinspectie heeft de onderzoekskaders voor 2022 bijgesteld

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld, zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen aan de veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet.

In de bijstelling van dit jaar gaat het om twee inhoudelijke aanpassingen:

  • De expliciete opname van basisvaardigheden en standaarden.
  • De Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.

In lijn met het Masterplan Basisvaardigheden van minister Wiersma gaat de inspectie meer aandacht besteden aan de basisvaardigheden. Daarom is het accent op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap duidelijker opgenomen in de standaarden van de kwaliteitsgebieden SKA en BKA.

Bron: Inspectie van het onderwijs, Ministerie van OCW

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

'Wat is de maat…'

Wat is de maat,
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets,
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal,
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test,
waarmee geloof wordt vastgesteld?

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl