Samen groeien

Geen taboes bij bestrijding lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland is te groot en wordt iedere dag groter. Voor een structurele verandering zijn nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen nodig.

Dat schrijven de onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat een andere aanpak nodig is, met meer landelijke sturing door de overheid. Naast de focus op de tekorten in het primair onderwijs komt er meer aandacht voor het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Maatregelen die goed werken, worden uitgebreid. Beide ministers zetten in op:

  • Er een aantrekkelijker beroep van te maken door meer loon en minder werkdruk.
  • Meer zij-instroom.
  • Meer studenten naar de opleidingen.
  • Meer uren werken, bijvoorbeeld door een bonus op meer uren of voltijdswerken.

Met dergelijke maatregelen verwachten beide ministers flinke stappen te zetten, maar er is meer voor nodig om dit urgente probleem echt aan te pakken. Daarom willen de ministers een maatschappelijke discussie starten over onorthodoxe maatregelen, door gesprekken in het land en via sociale media.

De komende periode zal het kabinet een aantal succesvolle acties doorzetten en uitbreiden, maar ook andere maatregelen en een centrale aanpak voorbereiden.

Bron: Ministerie van OCW

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl