Samen groeien

OCW: krimp leerlingenaantal primair onderwijs kantelt in 2025

Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in en kleine groei. Dat blijkt uit recente ramingen van het ministerie van Onderwijs.

Door een geboortegolf in coronajaar 2021 groeide het aantal nul-jarigen met meer dan elf procent. Volgens het CBS is dit het begin van een structureel hoger geboortecijfer. Over vier jaar zoeken die kinderen allemaal een plekje op de basisschool.

In 2025 zijn er 9.000 leerlingen meer dan tot nu toe werd berekend; in 2028 zijn dat er dan al 30.000 meer dan oorspronkelijk verwacht.
Met de leerling-groei in het basisonderwijs stijgt ook het aantal kinderen in het speciaal onderwijs harder dan verwacht.
In deze berekeningen is de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne niet meegenomen.

Voor de extra leerlingen zijn meer leerkrachten nodig; daarvoor zijn nog geen voorspellingen gemaakt.

Bron: Robert Sikkes, Onderwijsblad AOb

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl