Samen groeien

“Samen voor het beste onderwijs”

Minister Dennis Wiersma heeft met de sociale partners een onderwijsakkoord gesloten. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris in het primair onderwijs en verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs.

Minister Wiersma gaf in een toelichtend Nieuwsbericht het volgende aan:

  • Het is essentieel dat er genoeg leraren zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen. Daarom wordt er 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel voor een hoger salaris, minder werkdruk en meer tijd voor ontwikkeling geïnvesteerd.
  • Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu in een gelijkwaardige functie als hun collega’s in het voortgezet onderwijs hetzelfde verdienen: dat kost 919 miljoen euro.
  • Er wordt 300 miljoen euro in de aanpak van de werkdruk in het voortgezet onderwijs geïnvesteerd, zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd.
  • Je blijven ontwikkelen en bijscholen is essentieel. Daar is tijd voor nodig. Leraren krijgen daarvoor vanaf dit schooljaar extra ruimte. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar.
  • Op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgt het onderwijspersoneel daarom een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Hiervoor waren al middelen beschikbaar voor twee jaar maar ook na 2023 is hiervoor structureel geld beschikbaar.

Bron: Ministerie van OCW

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Wat is eigenlijk eigenrisicodragerschap bij ziekteverzuim?

Tot afgelopen december was BasisBuren aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF). Het VF betaalde (ten dele) de vervangers bij ziekte van medewerkers. Dat was fijn maar daar betaalden we ook een forse premie voor.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl