Samen groeien

Planbureau: thuiswerken voor moeders van jonge kinderen soms erg lastig

DEN HAAG – Het verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis ging moeders van jonge kinderen minder goed af dan vaders. De vrouwen met kinderen onder de 13 jaar ervoeren in tegenstelling tot andere thuiswerkers geen betere werk-privébalans en konden minder vaak ongestoord hun werk doen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.

Moeders met jonge kinderen hadden slechts in een derde van de gevallen de beschikking over een eigen werkruimte, terwijl dit voor meer dan de helft van de vaders gold. Volgens het SCP is dit een deel van de verklaring. Het feit dat kinderen met een vraag eerder naar de moeder gaan omdat die doorgaans vaker thuis is, zou ook een rol kunnen spelen. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2020 toen de scholen en kinderopvang open waren.

Kabinet wil thuiswerken stimuleren

De regering overweegt om thuiswerken blijvend te stimuleren. Het zou voordelen bieden aan werknemers, schelen in de milieubelasting van het woon-werkverkeer en mensen met zorgtaken zoals moeders met jonge kinderen mogelijk verleiden meer uren te gaan werken. Nu blijkt dat de werk-privébalans voor deze groep niet toeneemt, ligt het volgens het SCP niet voor de hand dat moeders van jonge kinderen meer gaan werken.

Het SCP acht het noodzakelijk dat er afspraken komen tussen overheid, werknemers, werkgevers en andere partijen over thuiswerken om zo maatwerk te kunnen bieden. Zo zou de 10 procent van de werknemers die aangeeft het thuiswerken erg belastend te vinden voorrang moeten krijgen voor een plek op kantoor.

Het belangrijkste voordeel voor thuiswerkers was volgens het SCP de mogelijkheid om de begin- en eindtijd van het werk te bepalen. Daardoor konden werknemers hun werk beter laten aansluiten op het privéleven. De belangrijke adviseur van de overheid raadt werkgevers aan met werknemers te praten over hoe deze voordelen van het thuiswerken kunnen worden behouden, om zo het werk aantrekkelijker te maken. Werknemers zouden dan eerder geneigd zijn meer uren te werken.

Bron: ANP

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

‘De herinnering blijft ’

Op het moment van schrijven is de laatste schoolweek begonnen. Ik kijk terug op weer een bijzonder jaar. Ook een mooi jaar, waarin we weer veel met elkaar hebben kunnen bereiken. We hebben op alle scholen in beeld waar we de extra gelden komend jaar aan gaan uitgeven. Ik heb hele mooie plannen voorbij zien komen. Plannen die mij blij maken.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl