Samen groeien

Onderwijsraad: stel schooladvies uit en verplaats selectiemoment naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad heeft in het advies Later selecteren, beter differentiëren gesteld dat leerlingen onvoldoende kans krijgen op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit ook nog eens. Nederland doet hiermee kinderen tekort en de economie en de samenleving lopen talent mis. De Onderwijsraad adviseert derhalve om het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. In de brugperiode krijgen alle leerlingen een gedeelde basis mee om goed in de maatschappij te kunnen functioneren en onderwijs te volgen in de bovenbouw, is de gedachte.

Dit zou betekenen dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 van het onderwijs komen te vervallen.
De raad stelt ook voor om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat leerlingen onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in wisselende groepen. En er moet nog meer aandacht komen voor uitblinkers

Nieuw is het plan niet; het advies van de Onderwijsraad is een variant op het oude ideaal om scholieren pas op latere leeftijd in te delen op niveau: de middenschool in de jaren zeventig en de basisvorming in de jaren negentig. Tot nu toe is het niet gelukt om het moment van selectie uit te stellen.

Bron: Onderwijsraad, NRC, AD

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

‘De ander zien’

‘De laatste tijd gebeurt er weer veel in de wereld. Ieder voetbalweekend lezen we de dag erna iets over de supporters in de kranten. Iedere dag worden we op de hoogte gehouden door het aantal positief geteste personen, het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Daarnaast gaat het in Glasgow een aantal weken over het klimaat.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl