Samen groeien

Wetsvoorstel Doorstroomtoets primair onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd

Dit wetsvoorstel beoogt meer kansengelijkheid bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Het voorstel voorziet er onder meer in dat alle groep 8-leelingen op basis van het resultaat van hun eindtoets het definitieve schooladvies krijgen. Alleen dat definitieve advies mag worden gebruikt voor aanmelding in het voortgezet onderwijs. Er komt één moment van aanmelding. Dat moet ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans hebben om te worden toegelaten.

Een ander punt is dat de afnamedatum van de eindtoets wordt vervroegd. Dat moet ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om voor de toets te trainen. Vooral ouders met geld zorgen ervoor om hun kinderen betaalde toetstrainingen te laten volgen. Ouders met weinig geld kiezen daar over het algemeen niet voor. Dat leidt tot een ongelijke uitgangspositie van verschillende leerlingen.
Het voorstel voorziet ook in een herziening van het stelsel van toetsen in het primair onderwijs. De centrale eindtoets die de overheid aanbiedt, wordt afgeschaft, omdat er voldoende vergelijkbare toetsen van private partijen beschikbaar zijn.
Let wel: het gaat om een wetsvoorstel.

Bron: VOS/ABB

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Beste allen, Ik had zo graag anders willen beginnen, dan jullie allemaal weer een hart onder de riem te steken op afstand! Afgelopen dinsdag heb ik directieoverleg gehad en daar hebben we natuurlijk met elkaar stil gestaan bij deze periode. Goed met elkaar besproken wat nu echt belangrijk is.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl