Samen groeien

Sekseverschillen in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenning uitgevoerd naar sekseverschillen in het onderwijs, omdat er zorgen zijn over een mogelijke achterstand van jongens. De raad heeft de verkenning inmiddels aan de vaste commissie van OCW aangeboden.
De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen.
Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in de school-en beroepsloopbanen van jongens en meisjes te verkleinen, maar kan dat niet alleen. Ook genderstereotiepe gedrag bij de overheid, op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving moet veranderen.

Bron: Onderwijsraad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Beste allen, Ik had zo graag anders willen beginnen, dan jullie allemaal weer een hart onder de riem te steken op afstand! Afgelopen dinsdag heb ik directieoverleg gehad en daar hebben we natuurlijk met elkaar stil gestaan bij deze periode. Goed met elkaar besproken wat nu echt belangrijk is.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl