Samen groeien

Sekseverschillen in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenning uitgevoerd naar sekseverschillen in het onderwijs, omdat er zorgen zijn over een mogelijke achterstand van jongens. De raad heeft de verkenning inmiddels aan de vaste commissie van OCW aangeboden.
De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben en vrouwen minder gunstige beroepsloopbanen. Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen.
Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in de school-en beroepsloopbanen van jongens en meisjes te verkleinen, maar kan dat niet alleen. Ook genderstereotiepe gedrag bij de overheid, op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving moet veranderen.

Bron: Onderwijsraad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Bij ons gaat het onderwijs gewoon door

‘We hebben ons in de nog steeds voortdurende corona-crisis niet uit het veld laten slaan. We zijn gewoon doorgegaan met onderwijsontwikkeling.’
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl