Samen groeien

Pabo gaat ‘westerse vooringenomenheid’ in toelatingstoets onderzoeken

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo zijn gekleurd door “westerse vooringenomenheid”. Dit zou een obstakel kunnen zijn voor potentiële pabostudenten met een niet-westerse achtergrond.
Het onderzoek volgt op een verzoek van de Tweede Kamer, die graag wil weten waarom er bij de toets zoveel uitval is van potentiële studenten met een niet-westerse achtergrond.

Gebleken is dat studenten met een migratieachtergrond vaker afhaken of afvallen dan andere studenten. Dit viel op doordat deze groep qua opleidingsniveau en behaalde diploma’s wel een groot aantal docenten zou kunnen voortbrengen.

Bron: NU.nl

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Puzzelstukjes

Vorige week had ik een overleg met bestuurders van kinderopvang, onderwijs en gemeente. Als eerste hebben we mooie puzzelstukken op zijn plek gelegd voor wat betreft cultuureducatie. Dit is een van de onderdelen van een Koffer vol kansen.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl