Samen groeien

Pabo gaat ‘westerse vooringenomenheid’ in toelatingstoets onderzoeken

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo zijn gekleurd door “westerse vooringenomenheid”. Dit zou een obstakel kunnen zijn voor potentiële pabostudenten met een niet-westerse achtergrond.
Het onderzoek volgt op een verzoek van de Tweede Kamer, die graag wil weten waarom er bij de toets zoveel uitval is van potentiële studenten met een niet-westerse achtergrond.

Gebleken is dat studenten met een migratieachtergrond vaker afhaken of afvallen dan andere studenten. Dit viel op doordat deze groep qua opleidingsniveau en behaalde diploma’s wel een groot aantal docenten zou kunnen voortbrengen.

Bron: NU.nl

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Bij ons gaat het onderwijs gewoon door

‘We hebben ons in de nog steeds voortdurende corona-crisis niet uit het veld laten slaan. We zijn gewoon doorgegaan met onderwijsontwikkeling.’
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl