Samen groeien

Gerichte investeringen in onderwijs nodig

De Onderwijsraad heeft het advies Vooruitzien voor jonge generaties gepubliceerd.
In het advies roept de Onderwijsraad op om juist in coronatijd gericht te investeren in onderwijs. Dat is cruciaal om uit de crisis te komen. De Onderwijsraad komt daarom in een advies met een beleids- en investeringsagenda voor de komende jaren. Het gaat om vraagstukken in het onderwijs die al speelden en die door de crisis extra aandacht nodig hebben. Zoals leraren- en schoolleiderstekorten, kansenongelijkheid en mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen. Aanleiding voor het advies is een verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de raad om mee te denken over de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs op de langere termijn.


Voorzitter Edith Hooge: “Juist nu moeten we goed oog houden voor jonge generaties. Zodat er voor hen perspectief blijft bestaan op goed onderwijs, werk en meedoen in de samenleving. Gericht investeren in onderwijs en scholing is noodzakelijk om uit de crisis te komen, het heeft individueel, economisch en maatschappelijk voordeel en is nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs op peil te houden.”
Het volledige advies van de raad is te vinden op
www.onderwijsraad.nl.

Bron: Onderwijsraad

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Beste allen, Ik had zo graag anders willen beginnen, dan jullie allemaal weer een hart onder de riem te steken op afstand! Afgelopen dinsdag heb ik directieoverleg gehad en daar hebben we natuurlijk met elkaar stil gestaan bij deze periode. Goed met elkaar besproken wat nu echt belangrijk is.
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl