Samen groeien

Onderwijsorganisaties maken zich zorgen over ‘verouderd’ onderwijs

DEN HAAG – De structuur van ons onderwijs is vijftig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is ‘groot onderhoud’ nodig, aldus diverse organisaties uit het onderwijsveld in een discussiestuk dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd. Er moet onderwijs komen waarin we eerder beginnen, waarin we ook langer blijven leren, waarin onnodige barrières verdwijnen en waarin alle talenten van leerlingen en studenten de kans krijgen.

Onder deze organisaties zijn onder meer de MBO Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de studentenbond LSVb. Het gaat al langer niet goed met ons onderwijs, aldus de opstellers van Toekomst van ons onderwijs. De leesvaardigheid daalt, er is kansenongelijkheid, het beroepsonderwijs wordt ondergewaardeerd, er zijn te veel schotten waardoor we niet het maximale uit elk talent kunnen halen, er is gebrek aan waardering voor onderwijzenden.

De opstellers willen leerlingen niet langer al op 11- of 12-jarige leeftijd “vastklinken” aan een leerweg of onderwijssoort die bepalend is voor het te volgen vervolgonderwijs. Waarbij dan ook nog eens alle vakken op hetzelfde niveau moeten worden gevolgd, of ze er nu sterk in zijn of zwak. Dit is namelijk nadelig voor veel leerlingen: ze ondervinden stress of kunnen bepaalde talenten niet voldoende benutten”.

Het hoger onderwijs moet daarna bijdragen aan een brede vorming en persoonlijke ontwikkeling en studenten “wendbaar en weerbaar” maken op de arbeidsmarkt en in de samenleving, zo valt er te lezen in het stuk.

Bron: ANP

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Klopt ’t of werkt ‘t?

In gesprek met leerkrachten en directeuren, binnen en buiten BasisBuren hoor ik regelmatig dat men soms moeite heeft met de formats die we in het onderwijs hanteren. Die dingen invullen is ooit afgesproken, dus dat doen we dat netjes en op tijd. Wat we doen klopt dan met wat we hebben afgesproken? Maar werkt het ook?
Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl